MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tân Tạo (ITA): Quý 1 lãi 58 tỷ đồng tăng, 127% so với cùng kỳ 2020

Tân Tạo (ITA): Quý 1 lãi 58 tỷ đồng tăng, 127% so với cùng kỳ 2020

Nhờ doanh thu tăng cao và giảm chi phí tài chính giúp Tân Tạo (ITA) lãi lớn trong quý 1/2021.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã CK: ITA) đã công bố BCTC quý 1/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt 177 tỷ đồng tăng 88% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán cũng tăng 124% nên lợi nhuận gộp đạt 81,6 tỷ đồng, tăng 58% so với quý 1/2020.

Sau khi trừ các khoản chi phí và ghi nhận 7,2 tỷ đồng lãi từ hoạt động khác giúp ITA lãi sau thuế 57,6 tỷ đồng, tăng 127% so với cùng kỳ 2020.

Tân Tạo (ITA): Quý 1 lãi 58 tỷ đồng tăng, 127% so với cùng kỳ 2020 - Ảnh 1.

Năm 2021, ITA đặt kế hoạch doanh thu 910 tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt 237 tỷ đồng, lần lượt tăng 40,4% và 32,4% so với thực hiện năm 2020. Năm 2021, HĐQT xin ý kiến cổ đông được quyết định giữ lại một phần hoặc hoàn toàn lợi nhuận của năm 2021 để bổ sung nguồn vốn lưu động và/hoặc nâng vốn điều lệ thay vì chi trả cổ tức.

Hai mục tiêu lớn của ITA năm 2021 là:

(i) Thực hiện các thủ tục quy hoạch, đất đai, đền bù giải tỏa dự án Sài Gòn MeKong;

(ii) Tiếp tục thực hiện liên doanh với các công ty Hoa Kỳ để phát triển KCN dược phẩm lớn tại California.

Tân Tạo (ITA): Quý 1 lãi 58 tỷ đồng tăng, 127% so với cùng kỳ 2020 - Ảnh 2.

Tú Anh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên