MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thanh tra việc cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam trong 30 ngày

Thời kỳ thanh tra từ khi bắt đầu cổ phần hóa (năm 2014) Hãng phim truyện Việt Nam đến khi thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phim truyện Việt Nam( tháng 6/2017).

Ngày 13/10/2017, tại trụ sở Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam.

Cụ thể, theo Quyết định số 2526 của Tổng Thanh tra Chính phủ , Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam; thời kỳ thanh tra từ khi bắt đầu cổ phần hóa (năm 2014) Hãng phim truyện Việt Nam đến khi thành lập Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phim truyện Việt Nam (tháng 6/2017).

Thời gian thanh tra 30 ngày làm việc thực tế. Đoàn thanh tra gồm 7 thành viên do ông Nguyễn Hữu Nhường, Thanh tra viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ III, Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn.

Cũng theo Quyết định số 2556 về việc lập tổ giám sát gồm 2 thành viên do ông Đặng Trường Giang, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ III - Vụ Giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra của Thanh tra Chính phủ làm tổ trưởng để tiến hành giám sát đối với hoạt động thanh tra theo Quyết định số 2526.

Phát biểu chỉ đạo, Phó tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đề nghị: đối tượng thanh tra phải thực hiện các yêu cầu về việc cung cấp tài liệu, hồ sơ kịp thời, đầy đủ cho đoàn thanh tra; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng như các đơn vị có liên quan phân công đầu mối bố trí thời gian, sắp xếp lịch làm việc với đoàn, tạo mọi điều kiện để đoàn thanh tra hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất.

Đối với đoàn thanh tra, Phó tổng Thanh tra yêu cầu phải thực hiện nghiêm túc quy chế của đoàn thanh tra cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo theo kế hoạch được duyệt.

Theo N.Mạnh

BizLive

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên