MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thép Việt Ý (VIS) lãi tiếp 20 tỷ đồng quý 4 – quý có lãi thứ 3 liên tiếp

Thép Việt Ý (VIS) lãi tiếp 20 tỷ đồng quý 4 – quý có lãi thứ 3 liên tiếp

Tính chung cả năm 2020 Thép Việt Ý lãi sau thuế 30 tỷ đồng, vượt xa kế hoạch năm.

CTCP Thép Việt Ý (mã chứng khoán VIS) công bố báo cáo tài chính quý 4/2020 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu quý 4 đạt 1.252 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ, trong khi chi phí vốn chỉ tăng 4,7% dẫn tới lợi nhuận gộp đạt gần 22 tỷ đồng – trong khi cùng kỳ năm ngoái Thép Việt Ý lỗ gộp từ hoạt động kinh doanh hơn 30 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu, do giá thép liên tục tăng thời gian vừa qua.

Trong quý doanh thu tài chính tăng 2,8 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 10,2 tỷ đồng còn chi phí tài chính lại giảm 5,7 tỷ đồng, xuống còn 11,6 tỷ đồng – mà chủ yếu là chi trả lãi vay. Ngoài ra chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được khoảng 5 tỷ đồng, xuống còn 14,3 tỷ đồng. Đồng thời trong quý công ty ghi nhận khoản lợi nhuận khác hơn 10 tỷ đồng (cùng kỳ ghi âm gần 10 tỷ đồng).

Những nguyên nhân trên dẫn đến, quý 4 Thép Việt Ý có lãi sau thuế 19,7 tỷ đồng, cải thiện rất nhiều so với số lỗ hơn 77 tỷ đồng trong quý 4/2019. Đây cũng là quý thứ 3 liên tiếp công ty kinh doanh có lãi sau chuỗi dài thua lỗ.

Thép Việt Ý (VIS) lãi tiếp 20 tỷ đồng quý 4 – quý có lãi thứ 3 liên tiếp - Ảnh 1.

Lũy kế cả năm 2020 doanh thu công ty đạt 4.062 tỷ đồng 11,6% so với năm trước đó. Còn lợi nhuận sau thuế đạt gần 30 tỷ đồng, trong khi năm 2019 lỗ gần 219 tỷ đồng. Đây cũng là năm có lãi sau 2 năm liên tiếp thua lỗ trước đó.

Thép Việt Ý (VIS) lãi tiếp 20 tỷ đồng quý 4 – quý có lãi thứ 3 liên tiếp - Ảnh 2.

Tính đến 31/12/2020 Thép Việt Ý ghi nhận còn 350 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn 1 tháng (tăng 77 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm), tiền gửi kỳ hạn 6 tháng còn 480 tỷ đồng, tăng 225 tỷ đồng so với đầu năm). Trong khi đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 582 tỷ đồng so với đầu năm, lên 2.078 tỷ đồng. Lượng hàng tồn kho đến cuối năm 2020 đạt 820 tỷ đồng, tăng 116 tỷ đồng so với đầu năm.

Nam Hà

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên