MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cienco 4: Bán thành công 100% lượng cổ phần đấu giá

Giá đấu thành công bình quân: 14.047 đồng/cổ phần, cao hơn giá khởi điểm.

Sở GDCK Hà Nội thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 được tổ chức vào ngày 25/03/2014 như sau:
- Tên tổ chức đấu giá: Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 4 (Cienco 4)
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 16.125.200 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 668 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 9 NĐT
+ Cá nhân: 659 NĐT
- Tổng số khối lượng đăng ký mua: 41.643.100 cổ phần
- Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 666 phiếu
- Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 41.641.500 cổ phần
- Khối lượng đặt cao nhất: 6.000.000 cổ phần
- Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần
- Giá đặt mua cao nhất: 16.100 đồng/cổ phần
- Giá đặt mua thấp nhất: 10.100 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công cao nhất: 16.100 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công thấp nhất: 13.500 đồng/cổ phần
- Giá đấu thành công bình quân: 14.047 đồng/cổ phần
- Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 16 NĐT
Trong đó:
+ Tổ chức: 3 NĐT
+ Cá nhân: 13 NĐT
- Tổng số lượng cổ phần bán được: 16.125.200 cổ phần
Trong đó. số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần bán được: 226.516.700.000 đồng
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 26/03/2014 đến 16 giờ 00 phút ngày 04/04/2014
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: từ ngày 27/03/2014 đến ngày 01/04/2014

thanhhuong

HNX

Trở lên trên