MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hai quỹ ETF sẽ thêm 6 mã cổ phiếu Việt Nam vào danh mục

Theo SSI Research, Quỹ Market Vectors Vietnam Index (V.N.M) dự kiến sẽ thêm 2 mã cổ phiếu là HHS và HPG vào danh mục trong kỳ cơ cấu này, còn quỹ FTSE Vietnam Index có thể thêm 5 mã là HHS, NT2, SBT, DXG và HQC.

Bộ phận phân tích của CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI Research) vừa đưa ra dự báo mới nhất về các cổ phiếu có thể được đưa thêm vào danh mục 2 quỹ ETF trong kỳ cơ cấu sắp tới này.

Đối với Vietnam Market Vectors Index (V.N.M), SSI Research dự báo quỹ này sẽ loại cổ phiếu IJC ra khỏi danh mục do không đạt yêu cầu về thanh khoản trong quý II và quý IV năm 2015 khi giá trị giao dịch của mã này chỉ đạt chưa đến 0,2 triệu USD/ngày.

Trong khi đó, quỹ V.N.M này sẽ thêm vào danh mục 2 mã là HHSHPG.

SSI Research cho biết HHS đã thỏa mãn tất cả các yêu cầu, trong khi room khối ngoại của HPG có thể được làm tròn thành 10% từ mức 9,8% hiện nay.

Dự báo quỹ V.N.M sẽ mua 7,6 triệu cổ phiếu HHS, 10,8 triệu cổ phiếu HPG và 17,9 triệu cổ phiếu SSI (SSI đã nâng room cho khối ngoại lên 100%). Trong khi đó, quỹ này sẽ bán 10,8 triệu cổ phiếu IJC.

Đối với FTSE Vietnam Index, SSI Research dự báo quỹ này sẽ không loại cổ phiếu nào, trong khi sẽ bổ sung thêm 5 mã gồm HHS, NT2, SBT, DXG và HQC.

Trong số này, 3 mã là HHS, NT2 và SBT đã thỏa mãn tất cả các yêu cầu. Còn đối với DXG và HQC, SSI Research đưa ra giả định rằng tỷ lệ “float” ở mức 49%.

Ngoài ra, một cổ phiếu khác cũng đáp ứng đủ các yêu cầu về thanh khoản và vốn hóa là PGD, nhưng do mã này không được đưa vào danh mục trong kỳ rà soát quý II/2013 do mức thanh khoản thấp, nên cần phải đáp ứng yêu cầu về thành khoản trong 2 quý liên tiếp.

SSI Research cho rằng quỹ FTSE Vietnam sẽ mua 9,1 triệu cổ phiếu HHS, 8,9 triệu cổ phiếu NT2, 4,6 triệu cổ phiếu SBT, 4,6 triệu cổ phiếu DXG và 3,5 triệu cổ phiếu STB và 3,7 triệu cổ phiếu SSI. (Vốn hóa của STB đã tăng lên sau khi ngân hàng phát hành cổ phiếu để sáp nhập Southern Bank còn SSI đã nới room cho khối ngoại lên 100%).

Quỹ FTSE Vietnam ETF sẽ công bố kết quả rà soát vào ngày Thứ sáu (4/12) và có 2 tuần để thực hiện điều chỉnh danh mục. Trong khi đó, quỹ V.N.M sẽ công bố kết quả rà soát vào ngày Thứ Sáu tuần tới (11/12) và có 1 tuần để điều chỉnh danh mục sau đó.

Theo Trung Nghĩa

Người đồng hành

Trở lên trên