MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

UBCKNN: 6 tháng cuối năm triển khai hàng loạt chính sách tăng thanh khoản cho thị trường

UBCKNN sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng cơ sở hạ tầng cho thị trường chứng khoán phái sinh; Hoàn chỉnh pháp lý để sớm đưa vào giao dịch sản phẩm covered warrant...

Ngày 25/6/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và dự kiến chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2015. Tham dự và chủ trì Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Ban lãnh đạo UBCKNN, lãnh đạo các đơn vị thuộc UBCKNN, các Sở GDCK, Trung tâm LKCK cùng các cán bộ, công chức UBCKNN.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Lãnh đạo UBCKNN, Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Long cho biết, trong 6 tháng đầu năm, số lượng công ty niêm yết mới tăng khoảng 19 công ty. Đã có 21 công ty bị hủy niêm yết chủ yếu do không đáp ứng được điều kiện và như vậy, tổng số công ty niêm yết trên 2 Sở GDCK hiện khoảng 667 công ty, 202 công ty đang giao dịch trên UPCoM.

Tổng mức huy động trên thị trường chứng khoán thông qua phát hành cổ phiếu (cả phát hành riêng lẻ), đấu giá cổ phần hóa và đấu thầu trái phiếu chính phủ đạt gần 98 nghìn tỷ. Trong 5 tháng đầu năm, đã tổ chức đấu giá cho 54 doanh nghiệp tăng 17% so với cùng kỳ năm 2014.

Phó Chủ tịch Nguyễn Thành Long báo cáo, trong 6 tháng cuối năm sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, thoái vốn của các Doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Quyết định 51 và gắn với việc niêm yết và đăng ký giao dịch.

Bên cạnh đó, chất lượng các cổ phiếu niêm yết sẽ được nâng cao thông qua việc nâng cao chất lượng quản trị công ty, quản trị rủi ro và tăng cường tính minh bạch trên TTCK.

Đặc biệt, việc triển khai rút ngắn thời gian thanh toán về T+2 cho phù hợp với thông lệ quốc tế tốt nhất đang tiếp tục được thực hiện, đồng thời với việc áp dụng một số loại lệnh giao dịch mới và cho phép NĐT mua bán trong ngày để góp phần tăng thanh khoản cho thị trường.

Ông Long cũng cho biết UBCKNN sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng cơ sở hạ tầng cho thị trường chứng khoán phái sinh; Hoàn chỉnh pháp lý để sớm đưa vào giao dịch sản phẩm covered warrant; Tiếp tục xây dựng bộ chỉ số chung cho toàn TTCK; xây dựng tiêu chí phân ngành thống nhất tại 2 Sở GDCK theo thông lệ quốc tế, xây dựng bộ chỉ số trái phiếu nhằm hỗ trợ cho sự ra đời của TTCKPS.

Hà Phương

UBCK

Trở lên trên