MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống đốc đề nghị triển khai các giải pháp hạn chế tín dụng đen

22-03-2019 - 15:30 PM | Tài chính - ngân hàng

Thống đốc đưa ra văn bản với 6 giải pháp phối hợp triển khai các giải pháp để mở rộng, góp phần hạn chế tín dụng đen.

Văn bản của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đề nghị Bí thư tỉnh ủy, thành ủy và Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, TP chỉ đạo triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, góp phần ngăn chặn, đầy lùi tín dụng đen với 6 nội dung.

Thứ nhất là quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn trong quá trình thực hiện cho vay các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và cho vay phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Thứ hai, chính quyền địa phương phối hợp với ngành ngân hàng đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chương trình Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp với các chương trình tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, hồ trợ ngành ngân hàng trong xác minh nhu cầu vốn tiêu dùng chính đáng, cấp bách của người dân nhằm hạn chế họ tìm đến các nguồn không chính thức ...

Thống đốc đề nghị triển khai các giải pháp hạn chế tín dụng đen - Ảnh 1.

NNHN đề nghị phối hợp triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng, góp phần hạn chế tín dụng đen. Ảnh minh họa.

Thứ ba là chỉ đạo các sở, ban, ngành thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của các công ty được cấp phép hoạt động dịch vụ tài chính, hiệu cầm đồ để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời những hành vi chưa đúng quy định của pháp luật.

Thứ tư, chính quyền địa phương chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân hiểu rõ nguy cơ, tác hại của tín dụng đen, giới thiệu các kênh cung ứng vốn tín dụng chính thức để người dân tiếp cận với các dịch vụ tài chính lành mạnh.

Thứ năm là tiếp tục quan tâm, dành một phần nguồn vốn của địa phương ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay các đối tượng chính sách xã hội theo chỉ đạo của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Cuối cùng là tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về sản xuất theo đúng quy hoạch nhằm hạn chế rủi ro khi xảy ra hạn hán, mất mùa, mất giá…, gây thiệt hại và ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Theo Trâm Anh

NDH

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên