MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thống đốc làm Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử ngành ngân hàng

01-03-2019 - 11:22 AM | Tài chính - ngân hàng

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định số 333/QĐ-NHNN về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử ngành Ngân hàng (Ban Chỉ đạo).

Theo đó, Trưởng Ban Chỉ đạo là Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng, các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thống đốc Đào Minh Tú và Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh. Các ủy viên Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh đạo một số Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố và một số ngân hàng thương mại.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và có nhiệm vụ chỉ đạo việc xây dựng, triển khai các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách của Chính phủ về thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Chính phủ điện tử trong ngành Ngân hàng; Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong ngành Ngân hàng triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, Chính phủ điện tử; Thống nhất chỉ đạo trong toàn Ngành về công tác an ninh, an toàn thông tin.

Cũng tại Quyết định này, Thống đốc NHNN giao Cục Công nghệ thông tin làm Cơ quan Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo, có nhiệm vụ xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo trình Trưởng Ban phê duyệt. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký(27/2/2019) và thay thế Quyết định số 2717/QĐ-NHNN ngày 26/12/2017 của Thống đốc NHNN về việc thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng Công nghệ thông tin và an toàn thông tin mạng ngành Ngân hàng.

Diệp Trần

Trí thức trẻ/ SBV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên