MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin mới nhất về quy định phân lô, tách thửa tại Lâm Đồng

28-09-2022 - 09:27 AM | Bất động sản

Thông tin mới nhất về quy định phân lô, tách thửa tại Lâm Đồng

Lâm Đồng sẽ vẫn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hiến đất làm đường, phân lô, tách thửa nhằm mục đích kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên, phải đảm bảo một số điều kiện.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản số 7163/UBND-ĐC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 02/2022/NQ-CP của Chính phủ, đảm bảo việc phân lô, tách thửa đất, chuyển nhượng trên địa bàn tỉnh tuân thủ các quy định về kinh doanh bất động sản.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hiến đất làm đường, phân lô, tách thửa nhằm mục đích kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo các điều kiện.

Cụ thể, yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và lập dự án đầu tư trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định. Dự án đầu tư kinh doanh bất động sản phải đảm bảo phù hợp với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt.

Việc hình thành các tuyến đường giao thông tại khu vực hiến đất làm đường phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, quy hoạch giao thông, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định hiện hành có liên quan và phải được cấp phép xây dựng theo quy định.

UBND tỉnh này yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện đảm bảo hiệu lực, hiệu quả Nghị định số 02/2022/NĐ-CP và các quy định về kinh doanh bất động sản. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án kinh doanh bất động sản theo quy định hiện hành; kịp thời giải quyết hoặc tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình lập, thẩm định và tổ chức thực hiện dự án đầu tư kinh doanh bất động sản theo quy định;

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý việc phân lô, tách thửa trên địa bàn tỉnh; việc phân lô, tách thửa và chuyển mục đích sử dụng đất vừa phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch sử dụng đất vừa phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng nhằm khắc phục triệt để tình trạng phân lô, bán nền không phù hợp giữa các quy hoạch trong thời gian qua.

Sở Tư pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về công chứng, chấp hành nghiêm quy định quản lý trong hoạt động công chứng văn bản liên quan đến hợp đồng kinh doanh bất động sản, chuyển nhượng hợp đồng kinh doanh bất động sản.

Đối với các dự án kinh doanh bất động sản chưa có trong kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025 và hàng năm, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND các huyện, thành phố chủ động kiểm tra, rà soát. Đồng thời, báo cáo Sở Xây dựng về nhu cầu phát triển dự án tại địa phương để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế,...

Định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất, tổng hợp về tình hình kinh doanh bất động sản, thị trường bất động sản gửi Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng.

Minh Tâm

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên