MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

“Thủ tướng cần xây dựng Chính phủ hành động, trong sạch”

12-04-2016 - 13:43 PM | Xã hội

Quốc hội yêu cầu Thủ tướng, Chính phủ quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền...

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần tập trung lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành, xây dựng Chính phủ hành động, trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Đây là yêu cầu được nêu tại nghị quyết của Quốc hội về các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, trong đó có báo cáo của Thủ tướng, Chính phủ, vừa được Quốc hội thông qua tại phiên bế mạc, sáng 12/4.

Phát huy vai trò người đứng đầu Nhà nước

Nghị quyết nêu rõ, tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội để Quốc hội phát huy dân chủ, chủ động, sáng tạo, tăng cường công khai, minh bạch, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Yêu cầu tiếp theo là hoạt động lập pháp phải kịp thời thể chế hóa nghị quyết Đại hội 12 của Đảng và tiếp tục sửa đổi, bổ sung, ban hành các luật mới để bảo đảm thi hành Hiến pháp năm 2013.

Quốc hội lưu ý, hoạt động lập pháp cần tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền con người, quyền công dân và hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng, bảo đảm tính khả thi bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và tính tương thích với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Yêu cầu tiếp theo với cơ quan lập pháp là nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là vấn đề tổ chức bộ máy nhà nước, nhân sự, ngân sách nhà nước, công trình, dự án quan trọng quốc gia nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Chú trọng giám sát việc thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, nhất là phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giám sát việc sử dụng ngân sách, vốn và tài sản nhà nước, chính sách tiền tệ quốc gia, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm; giám sát những vấn đề bức xúc trong xã hội; giám sát việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát.

Với Chủ tịch nước, nghị quyết nêu, tiếp tục phát huy vai trò là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại, thực hiện nhiệm vụ thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh…

Giải quyết tốt nợ công, nợ xấu

Với Chính phủ và Thủ tướng, yêu cầu từ cơ quan lập pháp là có giải pháp hiệu quả thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm. Cơ cấu lại, tăng cường quản lý ngân sách nhà nước và tài sản công, có các biện pháp thích ứng để tăng thu ngân sách, giảm bội chi ngân sách, giải quyết tốt vấn đề nợ công, nợ xấu, nợ chính phủ.

Hàng loạt yêu cầu khác được nêu với Chính phủ, như chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, trật tự xây dựng, phòng, chống cháy nổ, trật tự, an toàn xã hội, giảm tai nạn giao thông, tội phạm và các vi phạm pháp luật khác.

Trong các nhiệm vụ thời gian tới, Chính phủ còn được lưu ý tăng cường ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Khuyến khích khởi nghiệp, phát huy tự do sáng tạo, trọng dụng nhân tài, thu hút, phát huy mọi nguồn lực cho phát triển.

Tập trung cải cách hành chính, công vụ, kiện toàn bộ máy hành chính tinh gọn, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm cán bộ, công chức, bộ máy hành chính phục vụ Nhân dân; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế cũng là yêu cầu được nêu với cơ quan hành pháp.

Quốc hội cũng yêu cầu Thủ tướng, Chính phủ quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết các vấn đề bức xúc trong xã hội. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, ứng phó kịp thời trước mọi tình huống có thể xảy ra…

Theo Nguyên Vũ

VnEconomy

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên