MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng: Đông Nam Bộ phải có tư duy mới, đột phá mới, giá trị mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, để Vùng Đông Nam Bộ phát triển đột phá cần phải có “tư duy mới, đột phá mới, giá trị mới”; trong đó, đột phá mới trong huy động nguồn lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tăng năng suất lao động.

Sáng 26/11, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển KTXH, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Xúc tiến đầu tư Vùng. Cùng dự có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư, đối tác phát triển trong nước và nước ngoài.

Thủ tướng: Đông Nam Bộ phải có tư duy mới, đột phá mới, giá trị mới - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự hội nghị

Hội nghị được tổ chức theo hình thức “3 trong 1” bao gồm triển lãm, quảng bá hình ảnh, vùng đất văn hóa, con người và giới thiệu các nông sản của Vùng; Công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về phát triển KTXH, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Xúc tiến đầu tư cho vùng Đông Nam Bộ.

Cả 3 nội dung đều hướng đến mục tiêu phát triển vùng Đông Nam Bộ dựa trên “phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống anh hùng, kinh nghiệm đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt vai trò là đầu tàu phát triển của cả nước”. Trong đó tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021 - 2030 đạt khoảng 8 - 8,5%. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 380 triệu đồng, tương đương 14.500 USD. Tỉ lệ đô thị hoá đạt khoảng 70 - 75%; 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu đã trình bày các ý kiến tham luận khách quan, trách nhiệm, tâm huyết; đề xuất và kiến nghị nhiều giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả, sát thực tiễn cho vùng Đông Nam Bộ.

Thủ tướng: Đông Nam Bộ phải có tư duy mới, đột phá mới, giá trị mới - Ảnh 2.

Thủ tướng tham quan các gian trưng bày

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Vùng Đông Nam Bộ là nơi "hội tụ tiềm năng, thế mạnh”, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển KTXH, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước. Có Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm, đầu tàu kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo của vùng và cả nước, đồng thời có các động lực kinh tế mạnh mẽ như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Những thành quả phát triển của Vùng góp phần quan trọng vào thành quả phát triển chung của quá trình hơn 35 năm đổi mới đất nước, đặc biệt sau ảnh hưởng của dịch COVID-19 khu vực Đông Nam Bộ đã có đóng góp quan trọng vào sự phục hồi phát triển kinh tế- xã hội của cả nước.

Thủ tướng: Đông Nam Bộ phải có tư duy mới, đột phá mới, giá trị mới - Ảnh 3.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại hội nghị

Thủ tướng đã phân tích rõ về tiềm năng thế mạnh, cơ hội nổi chội, lợi thế cạnh tranh và những tồn tại, khó khăn thách thức, trên cơ sở đó, Thủ tướng yêu cầu quán triệt và thực hiện nghiêm túc 5 quan điểm phát triển Vùng theo Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị; Xây dựng Đông Nam Bộ luôn là vùng năng động, phát triển nhanh, hài hòa, bền vững, bao trùm; là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hàng đầu cả nước và khu vực, giữ vai trò quan trọng trong liên kết phát triển với các vùng kinh tế khác.

Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế theo hướng hiện đại, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là trọng tâm. Đa dạng hóa sản phẩm, thị trường, chuỗi cung ứng.

Thủ tướng: Đông Nam Bộ phải có tư duy mới, đột phá mới, giá trị mới - Ảnh 4.

Toàn cảnh Hội nghị

Luôn lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, là mục tiêu của sự phát triển. Phát huy mạnh mẽ các nguồn lực, nhất là con người, truyền thống lịch sử cách mạng, văn hóa, tinh thần tự lực, tự cường. Kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa nguồn lực bên trong và nguồn lực bên ngoài. Đẩy mạnh hợp tác công – tư; lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt nguồn lực ngoài nhà nước.

Nâng cao khả năng phản ứng chính sách, nhất là trước những biến động nhanh, phức tạp, khó lường của tình hình trong nước, quốc tế. Lưu ý những vấn đề mang tính toàn dân, toàn cầu phải có cách tiếp cận toàn dân, toàn cầu.

Bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo. Triển khai công việc có trọng tâm, trọng điểm; làm việc nào dứt việc đó. Tăng cường liên kết vùng. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với phân bổ nguồn lực, kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Sau khi chỉ rõ 5 mâu thuẫn, 6 thách thức với vùng Đông Nam Bộ, Thủ tướng nhấn mạnh, để Vùng phát triển đột phá cần phải có “tư duy mới, đột phá mới, giá trị mới”. Trong đó, đột phá mới trong huy động nguồn lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tăng năng suất lao động; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, phát triển nhanh, bền vững, đúng pháp luật, công bằng, cạnh tranh lành mạnh, làm tốt an sinh xã hội.

Thủ tướng: Đông Nam Bộ phải có tư duy mới, đột phá mới, giá trị mới - Ảnh 5.

Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại hội nghị

Phân tích về giá trị mới, Thủ tướng chỉ rõ: “Giá trị ở đây là mang lại tốc độ tăng trưởng nhanh hơn, giá trị đóng góp cho GDP cao hơn thu nhập bình quân đầu người phải cao hơn các khu vực khác, phải so sánh với khu vực và quốc tế. Phấn đấu chỉ số phát triển con người cao hơn, phải ngang tầm với một số nước, một số khu vực phát triển. Hạ tầng kết nối vùng, kết nối cả nước, kết nối quốc tế phải tốt nhất. Phải khắc phục bằng được hậu quả liên quan đến biến đổi khí hậu, liên quan đến môi trường.

"Giá trị mới của Vùng lớn nhất là góp phần quan trọng, đắc lực, hiệu quả, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng toàn diện, thực chất, hiệu quả, xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường thịnh vượng, nhân dân Việt Nam hạnh phúc ấm no” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Vũ Khuyên

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên