MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tỉnh có GRDP bình quân đầu người ngang Thái Lan tăng trưởng ra sao trong năm 2022?

Tỉnh có GRDP bình quân đầu người ngang Thái Lan tăng trưởng ra sao trong năm 2022?

Bà Rịa – Vũng Tàu được biết đến là địa một trong những địa phương có GRDP bình quân đầu người nằm trong top đầu cả nước. Cục Thống kê Bà Rịa – Vũng Tàu nhận định, vượt qua những khó khăn thách thức, kinh tế địa phương trong năm 2022 vẫn đạt mức tăng trưởng khá.

Bà Rịa – Vũng Tàu được biết đến là một trong những địa phương có GRDP bình quân đầu người nằm trong top đầu cả nước. Theo số liệu của Cục Thống kê Bà Rịa - Vũng Tàu, năm 2021, GRDP bình quân đầu người của tỉnh đạt 12.154 USD (tính cả dầu khí) tương đương 281,2 triệu đồng và đạt khoảng 7.141 USD (không tính dầu khí) tương đương 163,4 triệu đồng. Nếu xét riêng GRDP bình quân không tính dầu khí, GRDP bình quân đầu người của tỉnh hiện đang tương tương với Thái Lan (khoảng 7.200 USD, theo dữ liệu của IMF).

Theo báo cáo của Cục Thống kê Bà Rịa - Vũng Tàu về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022, vượt qua những khó khăn thách thức, kinh tế địa phương năm 2022 vẫn đạt mức tăng trưởng khá. Theo đó, GRDP cả dầu khí ước năm 2022 theo giá so sánh 2010 là 224.480,3 tỷ đồng, tăng 7,15% so cùng kỳ năm trước.

Cục thống kê địa phương lý giải, nguyên nhân tăng trưởng khá là do sản lượng khai thác dầu khí tăng cao và do sự tăng trưởng mạnh mẽ của khu vực dịch vụ sau tác động của đại dịch Covid-19. Phân theo khu vực kinh tế: Khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,4% đã đóng góp 0,11 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung; công nghiệp - xây dựng tăng 5,39% đã đóng góp 3,98 điểm phần trăm; dịch vụ tăng 21,06% đã đóng góp 3,18 điểm phần trăm; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm giảm 1,86% làm giảm 0,12 điểm phần trăm.

Tỉnh có GRDP bình quân đầu người ngang Thái Lan tăng trưởng ra sao trong năm 2022? - Ảnh 1.

Tăng trưởng GRDP (Cả dầu khí) phân theo khu vực kinh tế của Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2022. Nguồn: Cục Thống kê địa phương

Quy mô GRDP ước năm 2022 là 390.293 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người là 331,1 triệu đồng/người/năm, tăng 23% so năm 2021. Nếu tính theo USD, quy mô GRDP là 16.488,2 triệu USD; GRDP bình quân đầu người là 13.988,5 USD/người/năm, tăng 20,37% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân quy mô GRDP và GRDP bình quân đầu người năm 2022 tăng cao so với cùng kỳ, chủ yếu là do sự tăng giá của sản phẩm dầu thô và khí đốt trên thị trường quốc tế.

Về cơ cấu kinh tế, khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 5,87% tổng GRDP; công nghiệp - xây dựng 70,37%; dịch vụ 15,98%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 7,78%. Kinh tế công nghiệp vẫn là ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh, trong đó công nghiệp khai thác dầu thô và khí đốt chiếm 41,84% toàn bộ nền kinh tế; công nghiệp chế biến chế tạo chiếm 18,95%. Đóng góp của kinh tế công nghiệp khá ổn định và bền vững, do quy mô của ngành công nghiệp khá lớn (chiếm gần 70% GRDP), các khu công nghiệp được hỗ trợ bởi thế cảng nước sâu, hệ thống hạ tầng ngày một hoàn thiện nên tiếp tục hấp dẫn đầu tư.

Tỉnh có GRDP bình quân đầu người ngang Thái Lan tăng trưởng ra sao trong năm 2022? - Ảnh 2.

Cơ cấu GRDP Bà Rịa - Vũng Tàu 2022. Nguồn: Cục Thống kê địa phương

Sản xuất công nghiệp năm 2022 duy trì mức tăng trưởng khá, tỷ trọng các dự án đầu tư sản xuất có trình độ công nghệ cao và công nghệ trung bình ngày càng tăng. Một số doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh có quy mô lớn và có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Chỉ số sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tháng 12 giảm 7,59% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế năm 2022 tăng 6,61%.

Về thu – chi ngân sách, báo cáo cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ước thực hiện cả năm 2022 là 109.800 tỷ đồng, đạt 153,45% so với dự toán và tăng 25,19% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu dầu thô ước đạt 44.500 tỷ đồng, đạt 268,07% so với dự toán và tăng 77,51% so với cùng kỳ năm trước; thu hoạt động xuất nhập khẩu ước 20.300 tỷ đồng, đạt 100% so với dự toán và giảm 10,91% so với cùng kỳ năm trước; thu nội địa ước thực hiện cả năm 2022 là 45.000 tỷ đồng, đạt 129,85% so với dự toán và tăng 12,93% so với cùng kỳ năm trước.

Về chi ngân sách địa phương, tổng chi ngân sách địa phương ước năm 2022 là 23.835,8 tỷ đồng, đạt 98,39% so với dự toán và tăng 4,51% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, chi đầu tư phát triển ước 10.513,8 tỷ đồng, đạt 80,55% so với dự toán và bằng 93,68% so với cùng kỳ; chi thường xuyên ước năm 2022 là 10.205,2 tỷ đồng, đạt 96,63% so với dự toán và bằng 88,1% so với cùng kỳ.

Cục Thống kê lý giải, chi thường xuyên đạt thấp so với cùng kỳ là do trong năm 2021 có phát sinh nhiệm vụ chi phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Liên quan đến tình hình đầu tư của tỉnh trong năm 2022, theo Cục Thống kê Bà Rịa - Vũng Tàu, tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn năm 2022 ước 41.655,1 tỷ đồng, tăng 8,64% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ước đạt 9.017,4 tỷ đồng, tăng 24,02% do Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn đầu tư Dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam với tổng mức đầu tư của dự án là 5.156 triệu USD và Tập đoàn Hyosung đầu tư 1,2 triệu USD để xây dựng Nhà máy sản xuất hạt nhựa Polypropylene và kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng; Vốn đầu tư của dân cư và tư nhân ước 16.461,3 tỷ đồng, tăng 16,19%; vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước ước 13.215 tỷ đồng, tăng 1,84%.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước địa phương quản lý lũy kế năm 2022 là 9.077,5 tỷ đồng, bằng 85,5% so với kế hoạch năm, tăng 1,65% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước 7.221,7 tỷ đồng, tăng 4,23% so với cùng kỳ năm trước và bằng 81,71% so với kế hoạch; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện ước 1.853,5 tỷ đồng, giảm 7,27% và bằng 104,22% so với kế hoạch.

Trọng Trần

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên