MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tổng công ty Mỏ Việt Bắc (MVB) lãi sau thuế hơn 35 tỷ đồng quý 1, hoàn thành 35% kế hoạch năm

Tính đến hết quý 1/2020 Tổng công ty Mỏ Việt Bắc đã hoàn thành gần 61% kế hoạch doanh thu và 35% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Tổng công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc – CTCP (mã chứng khoán MVB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2020 với doanh thu đạt 1.096 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ trong khi chi phí giá vốn tăng hơn 8% dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn hơn 163 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 14,9%.

Sản lượng sản xuất than nguyên khai đạt 458.862 tấn, thực hiện được 33,13% kế hoạch năm. Sản lượng than sạch tiêu thụ đạt 437.669 tấn, hoàn thành 30,14% kế hoạch. Ngoài ra sản lượng đất đá bốc xúc đạt hơn 2,45 triệu m3... Tổng sản lượng xi măng và clinke tiêu thụ đạt 552.021 tấn, hoàn thành hơn 25% chỉ tiêu được giao cho cả năm.

Tổng công ty Mỏ Việt Bắc (MVB) lãi sau thuế hơn 35 tỷ đồng quý 1, hoàn thành 35% kế hoạch năm - Ảnh 1.

Trừ các loại chi phí, quý 1/2020 Tổng công ty Mỏ Việt Bắc lãi sau thuế 35,4 tỷ đồng, giảm 7,6% so với quý 1 năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 31,1 tỷ đồng.

Năm 2020 Tổng công ty Mỏ Việt Bắc đặt mục tiêu đạt 1.801 tỷ đồng tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế ước đạt 87,3 tỷ đồng, giảm tới 73% so với lợi nhuận đạt được năm 2019. Phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 12%.

Như vậy kết thúc quý 1/2020 Tổng Công ty Mỏ Việt Bắc đã hoàn thành gần 61% kế hoạch doanh thu và gần 35% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Tổng công ty Mỏ Việt Bắc (MVB) lãi sau thuế hơn 35 tỷ đồng quý 1, hoàn thành 35% kế hoạch năm - Ảnh 2.

Lượng hàng tồn kho đến cuối quý 1/2020 đạt hơn 364 tỷ đồng, tăng gần 148 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng tài sản đạt 3.970 tỷ đồng. Nợ phải trả 2.275 tỷ đồng trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 653 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 765 tỷ đồng.

Xem thêm BCTC quý 1/2020

Mạnh Linh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên