MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Top 10 địa phương tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước 9 tháng đầu năm

Trong 9 tháng đầu năm 2022, có 2 địa phương tăng trưởng GRDP trên 20% và rất nhiều địa phương tăng trưởng trên 10%.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, có 2 địa phương tăng trưởng GRDP trên 20% và rất nhiều địa phương tăng trưởng trên 10%.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, có 2 địa phương tăng trưởng GRDP trên 20% và rất nhiều địa phương tăng trưởng trên 10%.

Bức tranh kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2022 của các địa phương trên cả nước có nhiều điểm sáng: nhiều địa phương có mức tăng GRDP kỷ lục, các hoạt động sản xuất kinh doanh dần lấy lại đà tăng trưởng.

Top 10 địa phương tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước 9 tháng đầu năm - Ảnh 1.

Trong đó, Bắc Giang là địa phương có mức tăng trưởng cao nhất cả nước, với 23,9%, đứng thứ hai là Khánh Hòa với 20,48%.

Các địa phương khác có mặt trong top 10 đều tăng trưởng trên 11%: Cần Thơ, Đà Nẵng, Hậu Giang, Thanh Hóa, Lâm Đồng, Quảng Nam, Hải Phòng và Tây Ninh.

Ngoài ra còn có nhiều địa phương tăng trưởng trên 10%: Quảng Ninh, Hải Dương, Hòa Bình, Kontum, Đắk Lắk và Vĩnh Long.

Như vậy, những địa phương mới có mặt trong top 10 (thay đổi so với 6 tháng đầu năm 2022) là Cần Thơ, Đà Nẵng, Lâm Đồng và Tây Ninh.

Thái Quỳnh

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên