MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP.HCM đề xuất tăng hệ số thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức lên mức tối đa từ 2023

TP.HCM đề xuất tăng hệ số thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức lên mức tối đa từ 2023

Sau nhiều năm chỉ nhận thu nhập tăng thêm mức 0,6 - 1,2 lần lương ngạch bậc, chức vụ do dịch Covid-19, công chức ở TP.HCM sắp tới sẽ được nhận mức tối đa là 1,8 lần trong năm 2023.

Mới đây, UBND TP.HCM đã trình HĐND TP.HCM tờ trình tăng hệ số điều chỉnh thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập lên mức 1,8 lần lương ngạch bậc, chức vụ trong năm 2023.

Theo Nghị quyết 54/2017 của Quốc hội, TP.HCM được phép điều chỉnh thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức theo hiệu quả công việc. Tuy nhiên, trong 5 năm qua, cán bộ, công chức, viên chức ở TPHCM chưa được hưởng mức cao nhất.

Cụ thể, năm 2018 được tối đa 0,6 lần, năm 2019 được 1,2 lần. Dự kiến từ năm 2020 trở đi, hệ số điều chỉnh tăng lên 1,8 lần nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên Thành phố chỉ quyết định hệ số ở mức 0,6 - 1,2 lần.

Vì vậy, UBND TP.HCM đề xuất tăng hệ số điều chỉnh chi thu nhập tăng thêm ở mức 1,8 lần từ năm 2023 đến hết thời gian thí điểm thực hiện Nghị quyết 54/2017 của Quốc hội. Theo đó, UBND TP.HCM sẽ cân đối nguồn cải cách tiền lương để đảm bảo chi tăng lương theo lộ trình của Chính phủ và chi thu nhập tăng thêm.

UBND TPHCM đánh giá, hiện tại, nguồn lực ngân sách được cân đối, thành phố muốn chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, khích lệ tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác, cống hiến. Do đó, thời điểm hiện nay đã đủ điều kiện để chi thu nhập tăng thêm mức cao nhất cho cán bộ, công chức, viên chức.

Trong trường hợp không đủ nguồn chi ở mức 1,8 lần thì báo cáo HĐND TPHCM quy định hệ số phù hợp khả năng cân đối ngân sách.

Giang Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên