MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tracodi báo lãi quý I/2024 sụt giảm 56% so với cùng kỳ

21-04-2024 - 20:27 PM | Doanh nghiệp

Quý I/2024, lợi nhuận sau thuế của Tracodi đạt 30,3 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ năm 2023.

Tracodi báo lãi quý I/2024 sụt giảm 56% so với cùng kỳ- Ảnh 1.

Tracodi báo lãi quý I/2024 sụt giảm 56% so với cùng kỳ. Ảnh minh hoạ.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 của CTCP Đầu Tư Phát Triển Công Nghiệp và Vận Tải (Tracodi, MCK: TCD), doanh thu thuần của đạt 354 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ.

Tracodi vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 với doanh thu thuần đạt 240,5 tỷ đồng, giảm 23,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 60%, về còn hơn 52 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 43%, về mức 40,6 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 18%, về mức 18 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 10,6%, lên 29,3 tỷ đồng.

Sau khi trừ hết chi phí, lợi nhuận sau thuế của TCD đạt 30,3 tỷ đồng, giảm 56% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong năm 2024, TCD đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.920 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 186 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2024, TCD đã thực hiện được 12,5% kế hoạch doanh thu và 16,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của Tracodi đạt 8.964,6 tỷ đồng, giảm 2,4% so với đầu năm. Trong đó, Tracodi có 69,2 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng; 100 tỷ đồng trái phiếu của CTCP Đầu tư và Dịch vụ Helios. Hàng tồn kho ghi nhận ở mức 587,1 tỷ đồng.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản của Tracodi là các khoản phải thu ngắn hạn với 5.285,7 tỷ đồng, chiếm 59% tổng tài sản . Trong đó, phải thu ngắn hạn của khách hàng là 787,4 tỷ đồng, trả trước cho người bán ngắn hạn là 3.195,7 tỷ đồng.

Tổng nợ vay cuối quý I/2024 của Tracodi khoảng 2.141,8 tỷ đồng. Trong đó 1.290 tỷ đồng là dư nợ trái phiếu.

Theo Hà Anh

An ninh tiền tệ

Trở lên trên