MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chế độ BHXH, lương hưu với lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty nhà nước

Người lao động dôi dư sau khi sắp xếp lại công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ sẽ được ưu tiên cho nghỉ hưu hưởng chế độ không bị trừ tỷ lệ do nghỉ trước tuổi, hỗ trợ đóng phần BHXH còn thiếu để đủ điều kiện nhận lương hưu.

Chính phủ ban hành Nghị định 97/2022/NĐ-CP quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Cụ thể, với người lao động dôi dư được tuyển dụng lần cuối cùng trước ngày 21/4/1998 hoặc trước ngày 26/4/2002 như sau:

Nếu tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu từ 1 - 5 tuổi, có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên thì được hưởng lương hưu và các chế độ gồm: Không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi;

Được trợ cấp 3 tháng tiền lương/năm (đủ 12 tháng, không tính tháng lẻ) nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu; Hỗ trợ khoản tiền bằng 0,4 mức lương tối thiểu tháng tính bình quân cho mỗi năm làm việc có đóng BHXH.

Chế độ BHXH, lương hưu với lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty nhà nước - Ảnh 1.

Ưu tiên giải quyết chế độ hưu trí với người lao động dôi dư sau khi sắp xếp lại công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Trường hợp lao động dôi dư có tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu dưới 12 tháng, có đủ 20 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên được hưởng lương hưu và các chế độ gồm: Không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi; Hỗ trợ khoản tiền bằng 0,2 mức lương tối thiểu một tháng bình quân cho mỗi năm làm việc có đóng BHXH.

Lao động dôi dư đủ tuổi nghỉ hưu nhưng còn thiếu thời gian đóng BHXH bắt buộc tối đa 6 tháng để đủ điều kiện hưởng lương hưu (đủ 20 năm đóng BHXH) được nhà nước đóng một lần cho số tháng còn thiếu vào quỹ hưu trí và tử tuất để giải quyết chế độ hưu trí và hỗ trợ liên quan.

Các quy định trên áp dụng từ ngày 15/1/2023.

Theo Khánh Chi

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên