MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VEAM báo lãi ròng kỷ lục hơn 7.600 tỷ đồng trong năm 2022

VEAM báo lãi ròng kỷ lục hơn 7.600 tỷ đồng trong năm 2022

Hoạt động liên doanh liên kết thu lãi tới 6.984 tỷ đồng và thu lãi tiền gửi 803 tỷ đồng tiếp tục là những nguồn chính đóng góp vào KQKD của VEAM.

Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (UpCOM: VEA) đã công bố BCTC quý 4/2022 và luỹ kế cả năm 2022.

Cụ thể, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 1.267 tỷ đồng – tăng 7,2% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán cũng tăng cao nên lãi gộp đạt 186 tỷ đồng giảm 17% so với quý 4/2021.

Trong kỳ VEA thu về 224,5 tỷ đồng doanh thu tài chính – tăng 40% so với cùng kỳ, hoạt động liên doanh liên kết mang về khoản lãi 2.369 tỷ đồng – tăng 39% so với quý 4/2021, hoạt động khác có lãi gần 88 tỷ đồng thay vì lỗ 2,8 tỷ đồng. 

Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí VEA lãi sau thuế 2.530 tỷ đồng tăng 34% so với cùng kỳ trong đó LNST thuộc về công ty mẹ là 2.512 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần đạt 4.747,6 tỷ đồng – tăng 18% so với cùng kỳ; hoạt động liên doanh liên kết thu lãi tới 6.984 tỷ đồng – tăng 35% so với năm ngoái. 

Sau khi trừ các khoản chi phí VEA lãi sau thuế 7.672 tỷ đồng – tăng 32,5% so với năm 2021, LNST công ty mẹ là 7.602 tỷ đồng tương đương EPS đạt 5.713,4 đồng.

VEAM báo lãi ròng kỷ lục hơn 7.600 tỷ đồng trong năm 2022 - Ảnh 1.

Tính tới 31/12/2022, VEAM đang sở hữu 30% vốn tại Công ty Honda Việt Nam; 20% vốn tại Công ty Ô tô Toyota Việt Nam; 25% vốn tại Công ty TNHH Ford Việt Nam. 

Trong những năm qua, lợi nhuận của VEAM chủ yếu đóng góp từ 3 công ty liên doanh, liên kết nêu trên và việc sở hữu 12.593 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn ngắn tiếp tục mang lại cho VEAM hàng trăm tỷ đồng tiền lãi mỗi năm.

VEAM báo lãi ròng kỷ lục hơn 7.600 tỷ đồng trong năm 2022 - Ảnh 2.
VEAM báo lãi ròng kỷ lục hơn 7.600 tỷ đồng trong năm 2022 - Ảnh 3.

Tú Anh

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên