MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3 xu hướng hoạt động của doanh nghiệp năm 2014

Một số ngành có xu hướng tốt lên khi có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng, trong khi doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động giảm so với cùng kỳ năm 2013.

Theo số liệu mới công bố của Tổng cục thống kê, trong 11 tháng năm 2014, cả nước có 67.790 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 391,3 nghìn tỷ đồng; giảm 4,5% về số doanh nghiệp và tăng 8,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, do áp lực cạnh tranh, cả nước có 60.340 doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể, hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, hoặc ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký; tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước.

Điều này cho thấy cộng đồng doanh nghiệp vẫn trong giai đoạn khó khăn. Do vậy để sớm có sự phát triển ổn định hơn, bên cạnh yêu cầu phải giải quyết những hạn chế nội tại, cộng đồng doanh nghiệp trong nước cần có sự hỗ trợ mạnh mẽ, thiết thực hơn nữa từ những chính sách, giải pháp tháo gỡ khó khăn của Chính phủ, các Bộ, ngành.

Cũng theo báo cáo, tình hình đăng ký và hoạt động của doanh nghiệp trong 11 tháng năm nay đang chuyển dịch theo ba xu hướng chính.

Thứ nhất, một số ngành có xu hướng tốt lên khi có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng, dẫn đến hoạt động và dịch vụ khác tăng tương ứng 8,3%. Trong khi đó, doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động giảm so với cùng kỳ năm 2013; hoạt động dịch vụ khác tương ứng giảm 18,7%.

Thứ hai, một số ngành có tốc độ tái cơ cấu mạnh mẽ; thể hiện qua biến động tăng số lượng doanh nghiệp gia nhập cũng như số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể: Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,7% về số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và tăng 8,6% về số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường; giáo dục và đào tạo tăng 8,1% và tăng 38,7%; kinh doanh bất động sản tăng 29,3% và tăng 1,2%; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 30,2% và tăng 6,7%.

Ngoài ra, nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 66,4% và tăng 24,5; sản xuất phân phối điện, nước, gas tăng 4,9% và tăng 17,7%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 2,36% và tăng 9,0%; thông tin và truyền thông tăng 9,2% và tăng 20,8%; vận tải kho bãi tăng 10,5% và tăng 17,3%; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 5,9% và tăng 23,8%.

Thứ ba, một số ngành vẫn gặp khó khăn như ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy giảm 13,8% về số doanh nghiệp thành lập mới và tăng 12,7% về số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động; dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 0,6% và tăng 9,3%; khai khoáng giảm 0,8% và tăng 19,6%; khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác giảm 3,2% và tăng 9,5%; xây dựng giảm 6,0% và tăng 7,7%.

60.340 doanh nghiệp bị “thanh lọc” do áp lực cạnh tranh

Nguyệt Quế

huongtt

Tài chính Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên