MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vicostone (VCS) sẽ ghi nhận thêm hơn 130 tỷ đồng tiền hoàn thuế TNDN do "nhầm" vào quý 2/2017

28-06-2017 - 22:52 PM | Doanh nghiệp

Số tiền thuế này đã được Vicostone kê khai và nộp cho cơ quan thuế nên sẽ hoạch toán vào lợi nhuận tăng thêm của quý 2/2017 và sẽ được khấu trừ cho các kỳ nộp thuế tiếp theo.

CTCP Vicostone (mã chứng khoán VCS) vừa công bố quyết định HĐQT mở rộng về việc điều chỉnh kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất ưu đãi đối với thu nhập phát sinh từ Dự án đầu tư mở rộng nhà máy đá ốp lát cao cấp Vinaconex (Nhà máy số 2).

Cuộc họp bao gồm các thành viên trong HĐQT và Trưởng BKS, Kế toán trưởng cùng Trưởng phòng pháp chế.

Cụ thể, sau khi nghe trình bày về một số vấn đề liên quan quyết toán thuế TNDN, các lãnh đạp công ty thống nhất điều chỉnh kê khai thuế TNDN theo hình thức ưu đãi về thuế đối với các thu nhập phát sinh từ Nhà máy số 2.

Nhà máy số 2 bắt đầu xây dựng từ 2010 và chính thức đi vào hoạt động, phát sinh thu nhập từ năm 2012, đồng thời phát sinh thu nhập chịu thuế từ năm 2014. Tuy nhiên, sau khi xem lại luật thì Nhà máy thuộc trường hợp là dự án đầu tư mở rộng tại Khu công nghệ cao, sẽ được tính phát sinh thuế TNDN từ 2015, với mức thuế miễn giảm được tính:

-Từ 2015-2017: Miễn 100% thuế TNDN

-Từ 2018-2026 giảm 50% số thuế TNDN phải nộp.

Như vậy sau khi tính toán lại, công ty quyết định thực hiện quyết toán lại số tiền thuế TNDN được miễn giảm và khấu trừ với tổng số tiền hơn 130 tỷ đồng, trong đó:

Số tiền này đã được công ty kê khai và nộp cho cơ quan thuế, nên sẽ được công ty hoạch toán vào lợi nhuận tăng thêm của quý 2/2017 và sẽ được khấu trừ cho các kỳ nộp thuế tiếp theo.

Đồng thời với đó Vicostone cũng gửi thông báo đến UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội và các cổ đông, nhà đầu tư về quyết định điều chỉnh thuế này.

Nam Sơn

Tài chính Plus/HNX

Trở lên trên