MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Viện KSND tối cao điều động, luân chuyển, biệt phái một loạt Vụ trưởng, Vụ phó, Viện trưởng

21-03-2023 - 11:09 AM | Xã hội

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã luân chuyển, điều động, biệt phái 32 cán bộ cấp Vụ trưởng, Vụ phó, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh trong 2 năm.

Trước phiên chất vấn ngày 20/3, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã gửi đến các vị đại biểu Quốc hội Báo cáo một số nội dung liên quan đến 4 nhóm vấn đề chất vấn thuộc lĩnh vực kiểm sát tại Phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Báo cáo đã phân tích, làm rõ nhiều nội dung quan trọng trong công tác của ngành kiểm sát nhân dân, trong đó có công tác cán bộ.

Báo cáo cho biết, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tối cao luôn coi trọng công tác cán bộ; trong đó việc lựa chọn đúng và phát huy vai trò trách nhiệm người đứng đầu các cấp Kiểm sát sẽ quyết định chất lượng công tác của toàn Ngành.

Từ đó, Ban Cán sự đảng và Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã thống nhất ban hành các Nghị quyết cho một số chủ trương, biện pháp cụ thể như: Chủ động rà soát nguồn quy hoạch hiện có trên cơ sở đó có điều chỉnh, bổ sung các nhân tố mới và đưa ra khỏi quy hoạch những trường hợp còn hạn chế hoặc hết tuổi;

Có chủ trương tăng cường luân chuyển, điều động, biệt phái cán bộ và qua đó lựa chọn cán bộ thực sự nổi trội trong danh sách quy hoạch để bố trí, phân công nhiệm vụ ở các địa bàn, lĩnh vực công tác quan trọng hoặc lĩnh vực cần phải đổi mới, đột phá...

Kết quả, trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã quy hoạch, đào tạo và báo cáo cấp có thẩm quyền bổ nhiệm 6 Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao từ nguồn tại chỗ, trong đó có 2 đồng chí trong nguồn quy hoạch Trung ương.

Điều động, luân chuyển, biệt phái nhiều Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng ở Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và ngược lại Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh về giữ chức vụ Thủ trưởng đơn vị thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao.

Chỉ riêng 2 năm 2021, 2022 đã có 32 cán bộ trong diện nêu trên được luân chuyển, điều động, biệt phái.

Hầu hết các cán bộ được lựa chọn, phân công đều phù hợp với năng lực, sở trường của cán bộ; các đơn vị có cán bộ được điều động, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí đều phát huy năng lực, kết quả công tác của đơn vị được nâng lên, khắc phục được tồn tại, hạn chế trước đây.

Tuổi nghỉ hưu, lương hưu năm 2023 tăng như thế nào?

Theo PV

Tổ Quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên