MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Viettel Post (VTP): LNST quý 1 tăng 26% lên 97 tỷ đồng

Quý 1 Viettel Post (VTP) ghi nhận doanh thu bán hàng tăng cao gấp gần 7 lần cùng kỳ trong khi doanh thu cung cấp dịch vụ chỉ tăng 17,4%.

Tổng CTCP Bưu chính Viettel (UpCOM: VTP) đã công bố BCTC quý 1.2020.

Theo đó doanh thu thuần trong kỳ đạt 2.460 tỷ đồng tăng 84% so với cùng kỳ. Tuy vậy doanh thu tăng lên chủ yếu là doanh thu bán hàng có tỷ suất lợi nhuận rất thấp: doanh thu bán hàng tăng gấp gần 7 lần lên 1.076 tỷ đồng nhưng chỉ đóng góp 8 tỷ lãi gộp.

Trong khi đó, doanh thu dịch vụ (hoạt động logistics) tăng 17% lên 1.384 tỷ đồng với lãi gộp đạt 173 tỷ đồng.


Viettel Post (VTP): LNST quý 1 tăng 26% lên 97 tỷ đồng - Ảnh 1.

Trong kỳ Viettel Post có 25,5 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 37% so với cùng kỳ, tuy nhiên chi phí tài chính tăng 70,4%, cho phí QLDN cũng tăng thêm gần 16% nên kết quả LNST đạt 97 tỷ đồng tăng 26% so với quý 1/2019.

Viettel Post (VTP): LNST quý 1 tăng 26% lên 97 tỷ đồng - Ảnh 2.

Kết thúc năm 2019, lợi nhuận sau thuế của Viettel Post tăng mạnh 36% lên 378 tỷ đồng - Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong lịch sử của doanh nghiệp này từ khi thành lập. Hiện tại VTP đang có thế mạng lưới khắp Việt Nam với gần 1.432 bưu cục, 827 cửa hàng Viettel Telecom và hơn 6.000 điểm giao nhận.

Sang năm 2020, VTP dự định đặt mục tiêu doanh thu 12.375 tỷ đồng, tăng 58% so với năm 2019 với các kế hoạch chính bao gồm xây dựng cơ sở hạ tầng bưu chính dùng chung, hệ thống đào tạo đối tác MyGo, mở rộng các điểm cung cấp dịch vụ xã hội hóa và xây dựng hệ thống thanh toán điện tử.

Viettel Post (VTP): LNST quý 1 tăng 26% lên 97 tỷ đồng - Ảnh 3.

Việt Dũng

Trở lên trên