MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Viglacera Hạ Long (VHL): 9 tháng lãi 98 tỷ đồng, EPS đạt 3.932 đồng

15-10-2018 - 14:33 PM | Doanh nghiệp

Riêng quý 3, doanh thu và lợi nhuận của Viglacera Hạ Long (VHL) chỉ tương đương cùng kỳ 2017.

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (mã CK: VHL) đã công bố BCTC quý 3/2018.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt 498 tỷ đồng giảm nhẹ so với cùng kỳ, do giá vốn lại tăng nên lợi nhuận gộp đạt hơn 85 tỷ đồng giảm 8,6% so với quý 3/2017.

Trong kỳ doanh thu từ hoạt động tài chính tăng đáng kể so với cùng kỳ đạt 368,7 triệu đồng tuy nhiên chi phí của hoạt động này lại lên tới gần 7,8 tỷ đồng trong đó riêng chi phí lãi vay là 10,8 tỷ đồng. Công ty ghi nhận 1,27 tỷ đồng lợi nhuận từ hoạt động liên doanh liên kết trong khi đó chi phí bán hàng cũng được cắt giảm hơn 6 tỷ đồng nên kết quả LNST đạt 36,8 tỷ đồng tăng nhẹ so với cùng kỳ tương đương EPS đạt 1.472 đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, VHL đạt 1.480 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 2%, LNST đạt hơn 98 tỷ đồng giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái tương đương EPS đạt 3.932 đồng.

Năm 2018, VHL đặt mục tiêu doanh thu 2.229,95 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 190 tỷ đồng, theo đó kết thúc 9 tháng đầu năm 2018 công ty đã hoàn thành được 66% mục tiêu về doanh thu và 64% mục tiêu về lợi nhuận.

Tính đến 30/9/2018 tổng cộng tài sản của Viglacera đạt 1.297 tỷ đồng, tăng 76 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Tổng nợ phải trả 688,6 tỷ đồng, trong đó riêng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 129 tỷ đồng và vay nợ thuê tài chính dài hạn hơn 197,8 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 608,3 tỷ đồng.

Minh Ngọc

HNX

Trở lên trên