MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vinacomin Power (DTK) lãi 465 tỷ đồng trong 6 tháng, hoàn thành 89% kế hoạch năm

Vinacomin Power (DTK) lãi 465 tỷ đồng trong 6 tháng, hoàn thành 89% kế hoạch năm

Trong đó riêng quý 2/2021 Vinacomin Power lãi sau thuế 257 tỷ đồng.

Tổng Công ty điện lực TKV – CTCP (Vinacomin Power – mã chứng khoán DTK) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2020 với doanh thu tăng trưởng 11,9% so với cùng kỳ, lên mức 3.591 tỷ đồng. Tuy nhiên tỷ lệ tăng chi phí vốn cao hơn, đến 14,4% dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn gần 416 tỷ đồng, giảm 3,8% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp cũng giảm từ 13,5% quý 2 năm ngoái xuống còn 11,6%.

Trong quý công ty ghi nhận khoản doanh thu tài chính hơn 38 tỷ đồng, tăng 35 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu nhờ vào khoản cổ tức, lợi nhuận được chia và lãi chênh lệch tỷ giá. Tuy vậy chi phí tài chính – mà phần lớn là chi phí lãi vay, lại tăng đột biến gấp 4 lần, từ 23 tỷ đồng quý 2 năm ngoái lên hơn 99 tỷ đồng. Tổng dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn đến cuối quý 2/2021 của công ty lên 8.567 tỷ đồng.

Kết quả, quý 2/2021 Vinacomin Power lãi trước thuế gần 279 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 256,7 tỷ đồng, giảm 6% so với quý 2/2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 253 tỷ đồng.

Vinacomin Power (DTK) lãi 465 tỷ đồng trong 6 tháng, hoàn thành 89% kế hoạch năm - Ảnh 1.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 doanh thu Vinacomin Power đạt hơn 6.506 tỷ đồng, giảm 2,1% so với nửa đầu năm ngoái. Doanh thu tài chính tăng được 66 tỷ đồng nhờ tăng phần cổ tức được nhân và lãi chênh lệch tỷ giá. Trong khi đó chi phí tài chính lại giảm được đến 130 tỷ đồng chủ yếu nhờ giảm chi phí lãi vay và chênh lệch tỷ giá.

Vinacomin Power (DTK) lãi 465 tỷ đồng trong 6 tháng, hoàn thành 89% kế hoạch năm - Ảnh 2.

Kết quả, 6 tháng đầu năm 2021 Vinacomin Power đạt 530 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận sau thuế đạt 465 tỷ đồng, tăng 11,4% so với lợi nhuận đạt được nửa đầu năm ngoái và hoàn thành trên 89% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Nguyên Phương

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên