MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vneco bất ngờ báo lỗ quý 4, cả năm lãi gấp 12 lần cùng kỳ

31-01-2018 - 07:13 AM | Doanh nghiệp

Quý 4/2017 Vneco bất ngờ báo lỗ gần 12 tỷ đồng, nhưng cả năm vẫn lãi 66 tỷ đồng nhờ đột biến ở quý 2.

Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam (Vneco – mã chứng khoán VNE) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2017 với số lỗ bất ngờ gần 11,8 tỷ đồng.

Cụ thể, doanh thu quý 4 đạt 254,4 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ trong khi chi phí giá vốn tăng đột biến đến 10,5% nên riêng lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn chưa đến 8 tỷ đồng. Trừ thêm các loại chi phí phát sinh, Vneco lỗ sau thuế gần 11,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 30,9 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2017 Vneco đạt 909 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 17,4% so với năm 2016, trong khi chi phí giá vốn chỉ tăng 6,2% nên lợi nhuận gộp đạt trên 210 tỷ đồng. Cơ cấu doanh thu năm 2017 của Vneco bao gồm hơn 570 tỷ đồng doanh thu hợp đồng xây dựng, chiếm tỷ trọng khoảng 63%; doanh thu từ chuyển nhượng BĐS đạt gần 260 tỷ đồng, đóng góp gần 29% tổng doanh thu, còn lại là doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và các hoạt động khác. Mảng hợp đồng xây dựng và chuyển nhượng BĐS cũng là 2 mảng kinh doanh mang lại lợi nhuận chính cho công ty.

Vneco: LNST năm 2017 gấp 12 lần năm 2016 nhưng cũng mới hoàn thành 59% chỉ tiêu lợi nhuận được giao - Ảnh 1.

Doanh thu tài chính đạt 16,7 tỷ đồng, tăng 4,2 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong đó riêng thu lãi tiền gửi tăng 5,7 tỷ đồng; doanh thu hoạt động mua bán chứng khoán tăng 2,3 tỷ đồng, song khoản cổ tức, lợi nhuận được chia giảm gần 4 tỷ đồng.

Vneco: LNST năm 2017 gấp 12 lần năm 2016 nhưng cũng mới hoàn thành 59% chỉ tiêu lợi nhuận được giao - Ảnh 2.

Chi phí tài chính trong kỳ cũng giảm sâu hơn 1 nửa, còn 16,4 tỷ đồng chủ yếu nhờ giảm chi phí lãi tiền vay và giảm chi phí hoạt động đầu tư tài chính. Bên cạnh đó năm 2017 công ty cũng ghi nhận 2,9 tỷ đồng hoàn nhập dự phòng các khoản đầu tư ngắn hạn. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp cả năm gần 115 tỷ đồng, tăng đến gần 45 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Kết quả, dù quý 4 bất ngờ báo lỗ, nhưng lũy kế cả năm Vneco vẫn lãi sau thuế 65,7 tỷ đồng nhờ kết quả kinh doanh đột biến ở quý 2. Kết quả này dù vượt xa lợi nhuận đạt được năm 2016 (gần 5,5 tỷ đồng), nhưng cũng mới chỉ thực hiện được hơn 59% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ hơn 63,4 tỷ đồng.  

Nam Sơn

SSC

Trở lên trên