MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VNS, VCI, MBB, EVE, TTL, PIV, BII, QNC, IMP, CVN, NTB, AMS, VCW, TOP: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

CTCP Ánh Dương Việt Nam (VNS): CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) đã mua 7,2 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 7.200.008 cp (tỷ lệ 10,61%). Giao dịch thực hiện ngày 25/5/2018.

CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI): Quỹ ngoại Wareharm Group Limited đã mua 500.000 cp, và Vietnam Enterprise Investments Limited đã mua 500000 cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm từ 9.880.730 cp (tỷ lệ 8,232%) lên 10.880.730 cp (tỷ lệ 9,065%). Giao dịch thực hiện ngày 1/6/2018.

Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBB): Quỹ ngoại Veil Holdings Limited đã bán 200.000 cp, Norges Bank đã bán 150.000 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm liên quan từ 109.268.409 cp (tỷ lệ 6,014%) xuống 108.918.409 cp (tỷ lệ 5,994%). Giao dịch thực hiện ngày 1/6/2018.

CTCP Everpia (EVE): Ông Lee Jae Eun, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 300.000 cp. Trước giao dịch ông Lee Jae Eun sở hữu 6.706.800 cp (tỷ lệ 17%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/6 đến 7/7/2018.

Tổng công ty Thăng Long – CTCP (TTL): CTCP Tasco đã mua 1.342.726 cp, nâng lượng sở hữu từ 14.838.949 cp (tỷ lệ 35,45%) lên 16.181.675 cp (tỷ lệ 38,66%). Giao dịch thực hiện ngày 22/5/2018.

CTCP PIV (PIV): Bà Hoàng Thị Hoài, Chủ tịch HĐQT, đã mua 846.500 cp, nâng lượng sở hữu từ 315.000 cp (tỷ lệ 1,82%) lên 1.161.500 cp (tỷ lệ 6,7%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 9/5 đến 1/6/2018.

CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (BII): Ông Đỗ Cần, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 260.200 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 3.027.000 cp (tỷ lệ 5,25%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 1/6/2018.

CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC): Tổ chức Konex Limited đăng ký mua 2,5 triệu cp. Trước giao dịch quỹ này sở hữu 5.816.998 cp (tỷ lệ 15,67%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/6 đến 6/7/2018.

CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP): CTCP Giải pháp phân phối và bán lẻ Phano đã bán 1.437.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 2.874.398 cp (tỷ lệ 6,69%) xuống 1.437.000 cp (tỷ lệ 3,35%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 29/5/2018.

CTCP VINAM (CVN): Ông Trần Việt Hải, Ủy viên HĐQT, đăng ký mua 310.700 cp. Trước giao dịch ông Hải sở hữu 569.300 cp (tỷ lệ 6,9%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/6 đến 5/7/2018.

CTCP Đầu tư xây dựng và khai thác công trình giao thông 584 (NTB): CTCP Chứng khoán Funan đã bán toàn bộ 7.561.198 cp (tỷ lệ 19,01%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện ngày 25/5/2018.

CTCP Cơ khí xây dựng AMECC (AMS): Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch ông Thọ sở hữu 3.673.127 cp (tỷ lệ 18,37%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/6 đến 4/7/2018.

CTCP Đầu tư nước sạch Sông Đà (VCW): Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex đã mua 2,7 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 25.680.000 cp (tỷ lệ 51,36%) lên 28.380.000 cp (tỷ lệ 56,76%). Giao dịch thực hiện từ 8/5 đến 1/6/2018.

CTCP Phân phối TOP One (TOP): Ông Trần Văn Tuấn, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 194.200 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.435.900 cp (tỷ lệ 5,66%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 22/5/2018.  

Thái Phương

HSX/HNX

Trở lên trên