MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VnSteel (TVN) lãi cao lỷ lục 496 tỷ đồng trong quý 2

VnSteel (TVN) lãi cao lỷ lục 496 tỷ đồng trong quý 2

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, VnSteel (TVN) lãi trước thuế 1.125 tỷ đồng cao gấp 3,5 lần cùng kỳ vượt tới 181% kế hoạch cả năm 2021.

Tổng công ty Thép - CTCP (mã TVN - UPCoM) đã công bố BCTC quý 2/2021 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ.

Cụ thể riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 10.925 tỷ đồng tăng 35,7% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lãi gộp đạt 886,6 tỷ đồng tăng 128% so với quý 2/2021.

Trong kỳ VnSteel có gần 199 tỷ đồng doanh thu tài chính, hoạt động liên doanh liên kết lãi 76 tỷ đồng thay vì lỗ 153 tỷ đồng như quý 2/2020.

Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí TVN lãi sau thuế 576,3 tỷ đồng cao gấp 2,6 lần quý 2/2020, LNST công ty mẹ là 496 tỷ đồng - Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý cao nhất trong lịch sử hoạt động của TVN.

VnSteel (TVN) lãi cao lỷ lục 496 tỷ đồng trong quý 2 - Ảnh 1.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần đạt 20.370 tỷ đồng tăng 32,5% so với cùng kỳ; LNST đạt 970,5 tỷ đồng cao gấp 3,8 lần nửa đầu năm ngoái. LNST thuộc về công ty mẹ là 831,3 tỷ đồng.

Năm 2021 TVN đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 30.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 400 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, TVN đã hoàn thành 67% kế hoạch doanh thu năm và 281% kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất.

Tính đến 30/6/2021, tổng tài sản của TVN đạt xấp xỉ 26.144 tỷ đồng, tăng 17,4% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền là 2.225 tỷ đồng, tăng mạnh 44,5% so với hồi đầu năm và chiếm 8,5% tổng tài sản; hàng tồn kho tiếp tục tăng gần 10% lên 4.165 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nợ phải trả của Công ty vẫn ở mức cao, lên tới gần 15.212 tỷ đồng, chiếm 58% tổng nguồn vốn. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 6.465 tỷ đồng, tăng 35,8% so với hồi đầu năm; còn vay và nợ thuê tài chính dài hạn hơn 1.970 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,86%.

VnSteel (TVN) lãi cao lỷ lục 496 tỷ đồng trong quý 2 - Ảnh 2.

Lan Anh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên