MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vượt xa kế hoạch lợi nhuận năm 2016, SMC chi trả cổ tức đợt 2 tỷ lệ 5%

Trước đó, SMC đã chỉ trả cổ tức đợt 1 năm 2016 với tỷ lệ 5% vào ngày 28/09/2016.

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (Mã: SMC) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 500 đồng. Theo kế hoạch, việc chi trả cổ tức sẽ được thực hiện ngày 12/01/2017.

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 27/12/2016. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/12/2016.

Trong bản công bố báo cáo tài chính quý 3, doanh thu thuần của SMC đạt 2.181,4 tỷ đồng giảm gần 400 tỷ đồng so với cùng kỳ, tuy nhiên giá vốn hàng bán cũng giảm mạnh nên lãi gộp đạt gần 141 tỷ đồng tăng 56,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 58 tỷ đồng cao hơn rất nhiều so với khoản lãi 1,6 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng, SMC đạt 308 tỷ đồng LNTT và 284,67 tỷ đồng LNST công ty mẹ. EPS 9 tháng cũng đạt con số ấn tượng ở mức 9.646 đồng.

Năm 2016 SMC đặt mục tiêu doanh thu đạt 10.100 tỷ đồng và và 60 tỷ đồng LNST theo đó, kết thúc 9 tháng đầu năm 2016, công ty đã hoàn thành vượt xa mục tiêu lợi nhuận cả năm 2016.


Biến động giá cổ phiếu SMC trong 1 năm qua.

Biến động giá cổ phiếu SMC trong 1 năm qua.

Tiến Phương

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên