MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xây lắp điện 1 (PC1) báo lãi 177 tỷ đồng quý 3, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Tổng lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm Xây lắp điện 1 đạt 394 tỷ đồng, hoàn thành 84% kế hoạch năm.

CTCP Xây lắp điện 1 (PCC1 – mã chứng khoán PC1) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2020 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 1.644 tỷ đồng, tăng 31,2% so với cùng kỳ trong khi tỷ lệ tăng chi phí giá vốn chỉ 22,2% nên lợi nhuận gộp thu về đạt 335 tỷ đồng, tăng gần 84% so với quý 3/2019. Trong đó riêng doanh thu hoạt động xây lắp và thiết bị ngành điện tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ, lên mức 712 tỷ đồng và đóng góp 43% tổng doanh thu.

Trong quý 3 chi phí tài chính tăng 13 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên mức gần 62 tỷ đồng – đều là chi trả lãi vay. Trong khi đó doanh thu tài chính giảm 1,6 tỷ đồng, xuống mức 9,2 tỷ đồng.

Xây lắp điện 1 (PC1) báo lãi 177 tỷ đồng quý 3, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái - Ảnh 1.

BCTC ghi nhận đến cuối quý 3 tiền và tương đương tiền công ty còn 1.028 tỷ đồng (tăng 461 tỷ đồng so với đầu năm), trong đó có 300 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn, 702 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn 1 tháng. Còn tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng giảm gần một nửa, còn xấp xỉ 100 tỷ đồng.

Về phần vay nợ, tổng nợ phải trả đến cuối quý 3 gần 5.500 tỷ đồng (tăng 871 tỷ đồng so với đầu năm), trong đó dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 1.560 tỷ đồng (tăng 610 tỷ đồng) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn tăng 50 tỷ đồng, lên mức 2.146 tỷ đồng. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến chi phí tài chính trong kỳ tăng mạnh.

Ngoài ra, chi phí bán hàng tăng 14,1 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng hơn 30 tỷ đồng chủ yếu do tăng chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khấu hao tài sản cố định và lợi thế thương mại.

Kết quả, quý 3 PCC1 đạt hơn 177 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, hơn gấp đôi so với số lãi gần 83 tỷ đồng đạt được quý 3 năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 159 tỷ đồng.

Xây lắp điện 1 (PC1) báo lãi 177 tỷ đồng quý 3, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái - Ảnh 2.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020 doanh thu PCC1 đạt 4.184 tỷ đồng, giảm 2,2% so với cùng kỳ. Nhờ chi phí giá vốn giảm sâu, cùng với việc các công ty liên doanh liên kết có lãi trở lại, khiến cho lợi nhuận sau thuế đạt 394 tỷ đồng, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm 2019 và hoàn thành 84% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Lượng hàng tồn kho đến cuối quý 3 còn 1.070 tỷ đồng, giảm 364 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó chủ yếu giảm giá trị tồn kho chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Xây lắp điện 1 (PC1) báo lãi 177 tỷ đồng quý 3, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái - Ảnh 3.

Mai Nguyễn

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên