MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Xuất khẩu Việt Nam cao hơn Malaysia, Thái Lan, Indonesia

06-10-2022 - 14:50 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Xuất khẩu Việt Nam cao hơn Malaysia, Thái Lan, Indonesia

Trong 8 tháng đầu năm 2022, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 252,60 tỷ USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2021. Vậy so với một số nước trong khu vực, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam ra sao trong 8 tháng đầu năm 2022?

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tính chung trong 8 tháng đầu năm 2022, tổng giá trị xuất, nhập khẩu hàng hoá của cả nước đạt 499,71 tỷ USD, tăng 15,9% (tương ứng tăng 68,69 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 252,60 tỷ USD, tăng 18,2% (tương ứng tăng 38,85 tỷ USD) và kim ngạch nhập khẩu đạt 247,11 tỷ USD, tăng 13,7% (tương ứng tăng 29,84 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021. Theo đó, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam xuất siêu 5,49 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2022.

Theo Cục Hải quan Malaysia, tổng giá trị xuất, nhập khẩu của Malaysia đạt khoảng 401,37 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2022. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 215,94 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 185,38 tỷ USD. Theo đó, Malaysia xuất siêu 30,56 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2022.

Theo Bộ Thương mại Thái Lan, về tổng quan 8 tháng đầu năm năm 2022, giá trị xuất, nhập khẩu hàng hóa của Thái Lan đạt 407,03 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 196,45 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ và kim ngạch nhập khẩu đạt 210,58 tỷ USD, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, Thái Lan nhập siêu 14,13 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2022.

Về tình hình xuất, nhập khẩu 8 tháng đầu năm của Indonesia, theo Cục Thống kê Indonesia, giá trị xuất, nhập khẩu hàng hóa của Indonesia đạt khoảng 383,44 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 194,6 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu đạt 188,84 tỷ USD. Theo đó, Indonesia xuất siêu 5,76 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2022.

Theo Cục Thống kê Philippines, giá trị xuất, nhập khẩu hàng hóa của Philippines đạt khoảng 145 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 60 tỷ USD và kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 90 tỷ USD. Theo đó, Philippines nhập siêu 30 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2022.

Xét riêng về tình hình xuất khẩu hàng hóa, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đang dẫn đầu trong nhóm nước gồm có Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Philiipines trong 8 tháng đầu năm 2022. Xếp xau Việt Nam là Malaysia, rồi đến Thái Lan, Indonesia và Philippines.

Xuất khẩu Việt Nam cao hơn Malaysia, Thái Lan, Indonesia - Ảnh 1.

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam và một số nước trong khu vực trong 8 tháng đầu năm 2022. Nguồn: Cục Hải quan các nước.

Trong 8 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đang gấp Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Philippines lần lượt là 1,17 lần; 1,28 lần; 1,29 lần và 4,21 lần.

Minh Tiến

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên