MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 thành phố trực thuộc trung ương đóng góp hơn 34% GDP cả nước

5 thành phố trực thuộc trung ương ký giao ước thi đua năm 2023

5 thành phố trực thuộc trung ương ký giao ước thi đua năm 2023

5 thành phố trực thuộc trung ương đóng góp hơn 34% GDP cả nước, tổng thu ngân sách chiếm 52% thu ngân sách cả nước.

Ngày 25/3, tại thành phố Đà Nẵng , Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc trung ương ( TP. Hồ Chí Minh , TP. Hà Nội, TP. Hải Phòng , TP. Đà Nẵng và TP. Cần Thơ ) tổ chức tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2022, phát động và ký giao ước thi đua năm 2023.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và phát biểu tại tổng kết.

5 thành phố trực thuộc trung ương đóng góp hơn 34% GDP cả nước - Ảnh 1.

5 thành phố trực thuộc trung ương tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2022, phát động và ký giao ước thi đua năm 2023

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng cho biết, trong năm 2022, 5 địa phương thuộc cụm thi đua đã triển khai nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ nhanh kịp thời cho các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch Covid – 19, nhất là các hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Các thành phố cũng đồng thời giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến quy hoạch đô thị, hạ tầng, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, thiên tai bão lũ, an ninh trật tự…

Tập trung triển khai nhiều giải pháp của Trung ương và của các thành phố; ban hành các kế hoạch, triển khai các phong trào thi đua yêu nước… Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội của cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc trung ương đã có sự những bứt phá quan trọng so với năm 2021. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của 5 thành phố trực thuộc trung ương đều đạt và vượt kế hoạch. Tỷ lệ đóng góp của 5 thành phố vào GDP của cả nước vào năm 2022 là hơn 34%, tổng thu ngân sách nhà nước chiếm 52% tổng thu ngân sách cả nước, giá cả thị trường ổn định, lạm phát được kiểm soát, công tác xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, quốc phòng an ninh được củng cố. Đây là những tín hiệu tích cực góp phần phát triển hơn nữa kinh tế - xã hội của 5 thành phố trong thời gian đến.

Theo báo cáo của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc trung ương, trong năm 2022, 5 địa phương thuộc cụm đã triển khai có hiệu quả các hội dung ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Về triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, các thành phố đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua yêu nước ; thực hiện nghiêm túc các quy định về thi đua khen thưởng.

Về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, 5 thành phố trực thuộc trung ương đã thực hiện đạt hoặc vượt đối với hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao. Trong đó, thành phố Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, GRDP mỗi địa phương đều tăng trưởng 2 con số.

Về kết quả tổ chức các phong trào thi đua yêu nước đã thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid – 19”; đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” với mục tiêu đến năm 2025 các thành phố có số xã, huyện đạt tiêu chỉ nông thôn mới kiểu mẫu đạt và vượt tỷ lệ 100% theo kế hoạch đặt ra; ban hành các chế độ, chính sách người có công, giải pháp giảm nghèo, chú trọng giảm nghèo tại các vùng đồng bào dân tộc, vùng xây, vùng xa; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo…

Các địa phương cũng đã triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vũng mạnh; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Ngoài ra, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến và nhân tố mới; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, thanh tra, kiểm tra…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi thua - Khen thưởng Trung ương đánh giá cao những kết quả đã đạt được của cụm thi đua 5 thành phố trực. Trong đó. Nổi bật là thu ngân sách chiếm 52% của cả nước; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và mỗi thành phố đều có hình thức lann tỏa các phong trào thi đua nhằm xây dựng xã hội an toàn, tốt đẹp, khích lệ niềm tự hào của người dân của mỗi thành phố. Các kết quả trên đáng đóng góp quan trọng để cả nước hoàn thành 14/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến bày tỏ tin tưởng 5 thành phố trực thuộc trung ương sẽ đạt được nhiều thành tựu trong năm 2023 hơn nữa khi chọn các chủ đề hành động cho năm năm sát thực, khả thi để.

Ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, là năm giữa nhiệm kỳ đại hội Đảng bộ các thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai Luật Thi đua-Khen thưởng (sửa đổi); kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi “Thi đua ái quốc”… Do vậy, ngoài những phong trào thi đua toàn quốc, mỗi thành phố cần lựa chọn đợt thi đua ngắn hạn giải quyết những việc khó, việc mới, trọng tâm của thành phố. Tuy là riêng nhưng được tổng hợp, đánh giá vào thi đua chung. Quan tâm đến việc khen thưởng kháng chiến, các hình thức khen thưởng lịch sử; tăng số lượng khen thưởng, hướng về cơ sở, người lao động trực tiếp, chú trọng khen thưởng đột xuất.

Đồng thời phải tạo khí thế, khích lệ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang… đề cao trách nhiệm, bản lĩnh, dấn thân vì việc chung.


Theo Vũ Lê

Công Thương

Trở lên trên