MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

6 tháng đầu năm, cao su Bến Thành lãi ròng gần 11 tỷ đồng

19-07-2016 - 08:32 AM | Doanh nghiệp

Việc thoái vốn khỏi CTCP Bất động sản Đông Dương đem lại khoản doanh thu tài chính 336 triệu đồng cho cao su Bến Thành.

CTCP cao su Bến Thành (mã CK: BRC) công bố Báo cáo tài chính quý 2 năm 2016.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ của công ty đạt hơn 46 tỷ đồng giảm 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ trọng của giá vốn trên doanh thu thuần tăng nhẹ dẫn đến lợi nhuận gộp đạt 16,8 tỷ đồng giảm 2,89% so với cùng kỳ năm 2015.

Doanh thu từ hoạt động tài chính dù chỉ có hơn 2 tỷ đồng nhưng tính về số tương đối đã tăng 420,5% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, lãi chênh lệch tỷ giá chiếm 62,75% doanh thu từ hoạt động tài chính và việc thoái vốn tại Công ty CP Bất động sản Đông Dương cũng đem lại 336 triệu đồng.

Chi phí tài chính cũng giảm mạnh còn 377 triệu đồng nhưng do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh so với cũng kỳ năm ngoái nên lợi nhuận thuần quý 2 chỉ tăng nhẹ gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 5,3 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2016, công ty CP cao su Bến Thành đạt gần 92 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 3,6% so với cùng kỳ và hơn 10,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế - tăng 45,4% so với cùng kỳ năm 2015. EPS 6 tháng đạt gần 860 đồng.

Thu Huyền

BRC

Trở lên trên