MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vua tôm Minh Phú quý 2 thoát lỗ nhờ lãi khác

18-08-2016 - 08:22 AM | Doanh nghiệp

So với thời kỳ đỉnh cao năm 2014, kết quả bán niên năm 2016 của vua tôm Minh Phú vẫn rất thấp.

CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (MPC) đã công bố BCTC quý 2/2016.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ tăng nhẹ 4% đạt 2.665 tỷ đồng, tuy nhiên giá vốn hàng bán cũng tăng thêm 5% và chiếm tới 93% trong doanh thu thuần khiến mức lãi gộp trong kỳ chỉ đạt 193 tỷ đồng giảm 8% so với quý 2/2015.

Trong kỳ mặc dù hàng loạt các loại chi phí đồng loạt đều giảm mạnh, chi phí tài chính giảm gần một nửa, chi phí bán hàng giảm 14% nhưng lãi gộp vẫn không đủ để trang trải các khoản chi phí này khiến lợi nhuận thuần âm gần 62 tỷ đồng, cùng kỳ MPC cũng lỗ thuần hơn 58 tỷ đồng.

Đáng chú ý hoạt động khác trong kỳ mang về khoản lãi 67 tỷ đồng đã giúp LNST công ty mẹ đạt hơn 3 tỷ đồng khả quan hơn khoản lỗ 14,6 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần đạt 4.716 tỷ đồng tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, LNST đạt 20,5 tỷ đồng, LNST đạt 20,5 tỷ đồng tăng 86% so với nửa đầu năm 2016.

Mặc dù kết thúc 6 tháng đầu năm mức lợi nhuận của MPC tăng trưởng so với cùng kỳ nhưng rõ ràng so với thời kỳ đỉnh cao năm 2014 thì đây mới chỉ là con số rất thấp và so với con số mục tiêu năm 2016 với tổng doanh thu thuần hợp nhất 16.346 tỷ đồng, lợi nhuận trước và sau thuế hợp nhất lần lượt là 593 tỷ đồng và 546 tỷ đồng thì có vẻ Minh Phú đã có một kế hoạch quá lạc quan hồi đầu năm.


Doanh thu và lợi nhuận của MPC giai đoạn trước 2015

Doanh thu và lợi nhuận của MPC giai đoạn trước 2015

Tính đến 30/6/2016, vay ngắn hạn ở mức hơn 2.243 tỷ đồng, trong đó chủ nợ lớn nhất là Ngân hàng Công thương Việt Nam gần 1.670 tỷ đồng. Hàng tồn kho ở mức 3.790 tỷ đồng trong đó thành phẩm lên đến trên 3.500 tỷ đồng.

Tú Anh

MPC

Trở lên trên