MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau soát xét, lãi ròng của Nhiệt điện Bà Rịa tăng thêm 13 tỷ đồng

18-08-2016 - 11:43 AM | Doanh nghiệp

Nguyên nhân dẫn đến kết quả điều chỉnh tăng này là do Nhiệt điện Bà Rịa ghi nhận lãi dự thu của các hợp đồng kỳ hạn 16 tỷ đồng.

CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (mã CK: BTP) đã công bố BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2016.

Theo đó kết thúc 6 tháng đầu năm 2016 Nhiệt điện Bà Rịa đạt hơn 44 tỷ đồng, tăng gần 13 tỷ đồng so với BCTC quý 2/2016 được công ty công bố trước đó (LNST đạt 31 tỷ đồng).

Nguyên nhân có sự chênh lệch này là do BTP có ghi nhận lãi dự thu của các hợp đồng kỳ hạn tại ngày 30/06/2016 số tiền là 16 tỷ đồng dẫn đến doanh thu tài chính tăng từ 43 tỷ đồng lên hơn 59 tỷ đồng sau soát xét.

Năm 2016, BTP đặt mục tiêu LNST đạt hơn 60 tỷ đồng, theo đó kết thúc nửa đầu năm 2016 với số liệu đã được soát xét, BTP đã hoàn thành được 74% kế hoạch LNST cả năm 2016.

Tại phần báo cáo kết quả công tác soát xét thông tin tài chính giữa niên độ, về trách nhiệm của kiểm toán viên thì kiểm toán đã không đưa ra ý kiến kiểm toán vì cho rằng một cuộc soát xét về cơ bản có phạm vi hẹp hơn một cuộc kiểm toán được thực hiện theo chuẩn mực kế toán Việt Nam do vậy không cho phép kiểm toán đảm bảo rằng sẽ nhận biết được tất cả các vấn đề trọng yếu có thể phát hiện trong một cuộc kiểm toán.

Phan Bách

HSX

Trở lên trên