MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Agriseco: Sau soát xét lỗ đội lên gấp 2 lần, tỷ lệ an toàn vốn khả dụng đạt 303%

Nguyên nhân của kết quả trên là do chi phí hoạt động sau soát xét của Agriseco tăng từ 164,2 tỷ đồng lên 428 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Agriseco (mã CK: AGR) công bố BCTC quý 2/2016 đã soát xét.

Theo đó, thay vì chỉ lỗ ròng gần 164 tỷ đồng theo BCTC tự lập được công bố trước đó Agriseco chịu khoản lỗ tăng gấp đôi lên hơn 424 tỷ đồng.

Nguyên nhân của kết quả trên là do chi phí hoạt động sau soát xét của Agriseco tăng từ 164,2 tỷ đồng lên 428 tỷ đồng, trong đó ngoài khoản trích lập chênh lệch giảm đánh giá lại các tài sản tài chính hơn 150 tỷ liên quan đến cổ phiếu HNG đã có tại BCTC tự lập trước đó, Agriseco phải ghi nhận thêm gần 167,5 tỷ đồng chi phí lãi vay, lỗ từ các khoản cho vay, phải thu và gần 101 tỷ đồng chi phí khác.

Cùng với kết quả kinh doanh sau soát xét, tổng tài sản của Công ty tại thời điểm 30/06/2016 theo báo cáo này chỉ còn 1.643 tỷ đồng, so với mức 1.902,6 tỷ đồng theo BCTC tự lập trước đó. Trong đó, vốn chủ sở hữu ở mức gần 1.629,5 tỷ đồng, khoản mục lỗ lũy kế tại thời điểm 30/06 gần 581 tỷ đồng so với vốn điều lệ hơn 2.100 tỷ đồng.

Agriseco cũng đã công bố báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại thời điểm 30/6/2016. Theo đó, tỷ lệ an toàn vốn khả dụng tính đến tháng 6/2016 của AGR đạt 303%, cao hơn con số 294% trong báo cáo thời điểm 31/12/2015.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 mới diễn ra, Agriseco đã thông qua kế hoạch doanh thu đạt gần 117 tỷ đồng trong năm 2016, giảm gần 31% so với thực hiện năm 2015 và dự kiến lỗ gần 219 tỷ đồng, cao hơn so với con số lỗ gần 187 tỷ đồng của năm 2015.

Kết quả kinh doanh là vấn đề đã được các cổ đông chất vấn nhiều tại Đại hội. "Năm 2010, hoạt động của Công ty đi đầu thị trường, khi đó có 413 công ty niêm yết. Đến nay, có 1.013 công ty niêm yết tuy nhiên, Agriseco với vốn điều lệ lớn thứ 2 trong số các CTCK lại lỗ lớn, trích lập dự phòng cao. Nguyên nhân do đâu? Nếu không có khả năng hoạt động thì nên giải thể" - ý kiến của cổ đông về kết quả kinh doanh của Agriseco.

Về các vấn đề trên, HĐQT Agriseco cho biết, năm 2016 lỗ, năm 2017 chưa biết trước được kết quả kinh doanh (do khoản trái phiếu Vinashin đến hạn mới có thể xác định được lỗ hay lãi). HĐQT cũng cho biết, những khoản trích lập phát sinh dự phòng những khoản đầu tư từ năm 2014 trở về trước, tuy nhiên do vấn đề xử lý nên dự kiến tới năm 2018 Công ty mới có thể có lãi.

Xuân Mạnh

HSX

Trở lên trên