MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sông Đà 7 báo lỗ 40 tỷ đồng

06-08-2016 - 10:26 AM | Doanh nghiệp

Nguyên nhân thua lỗ là do trong kỳ có 2 công ty con và 1 công ty liên kết kinh doanh thua lỗ, Sông Đà 7 còn phải trích lập dự phòng hơn 23 tỷ đồng.

CTCP Sông Đà 7 (mã CK: SD7) đã công bố BCTC quý 2/2016.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt gần 77 tỷ đồng giảm mạnh so với con số 233,3 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận gộp đạt 17,6 tỷ đồng giảm 48% so với quý 2/2015.

Trong kỳ doanh thu từ hoạt động tài chính vỏn vẹn hơn 21 triệu đồng trong khi chi phí của hoạt động này tăng vọt lên mức gần 45 tỷ đồng trong khi cùng kỳ là hơn 23 tỷ đồng do trong quý 2/2016, SD7 phải trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư hơn 23 tỷ đồng. Hoạt động liên doanh liên kết lỗ gần 4 tỷ đồng, hoạt động khác cũng lỗ gần 1,3 tỷ đồng nên kết quả SD7 lỗ ròng 40,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ cũng lỗ gần 6,6 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía SD7, nguyên nhân thua lỗ là do doanh thu tại các công trình công ty tham gia sản xuất thi công như Thủy điện Lai Châu, Huội Quảng giảm so với cùng kỳ năm trước đồng thời các công trình công ty mới triển khai gặp khó khăn trong công tác thị trường nên chưa tạo ra được nhiều doanh thu. Do đó, lợi nhuận sau thuế của công ty con – CTCP Sông Đà 7.04 lỗ 5,2 tỷ đồng, công ty TNHH đồ gỗ Yên Sơn lỗ 5,1 tỷ đồng, ngoài ra lợi nhuận tại công ty liên kết là CTCP Thủy điện Nậm He cũng bị lỗ 3,8 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2016, SD7 đạt 171,35 tỷ đồng doanh thu thuần chỉ bằng 1/3 cùng kỳ năm ngoái, trong đó doanh thu từ hoạt động xây lắp vốn là thế mạnh của công ty giảm mạnh xuống còn hơn 58 tỷ đồng (cùng kỳ là gần 297 tỷ đồng), LNST âm hơn 45 tỷ đồng cao gấp nhiều lần khoản lỗ 3 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2016 đồng thời cũng vượt xa chỉ tiêu lỗ trước thuế của năm 2016 là 14,24 tỷ đồng.

Tính đến 30/6/2016, SD7 đang thực hiện các khoản đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác là hơn 52 tỷ đồng và đã phải trích lập 23 tỷ đồng dự phòng - Đây chính là khoản trích lập cho khoản mục đầu tư góp vốn vào CTCP Thủy điện Sông Đà - Hoàng Liên.

Thanh Hằng

HNX

Trở lên trên