MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TCT Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (PVC): Quý 2 báo lỗ 16 tỷ đồng - Lỗ lớn nhất kể từ khi niêm yết

10-08-2016 - 08:38 AM | Doanh nghiệp

Lợi nhuận gộp ở mức thấp trong khi các chi phí phát sinh trong kỳ giảm không đáng kể đã khiến Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí (PVC) lỗ 16 tỷ đồng.

Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (mã CK: PVC) đã công bố BCTC quý 2/2016 với mức lỗ cao nhất kể từ khi niêm yết.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt 937,4 tỷ đồng tăng 47,7% so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên tỷ trọng giá vốn hàng bán tăng mạnh lên mức 91% trong khi cùng kỳ chỉ là 84% nên mức lãi gộp chỉ đạt hơn 83 tỷ đồng giảm 41% so với quý 2/2015.

Trong kỳ, doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 4,8 tỷ đồng giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí QLDN đều thấp hơn cùng kỳ nhưng do lãi gộp thấp nên kết quả PVC lỗ hơn 9 tỷ đồng, cổ đông không kiểm soát lãi hơn 7 tỷ đồng nên LNST công ty mẹ là âm 16,2 tỷ đồng – Được biết kể từ khi niêm yết PVC mới chỉ lỗ một lần vào quý 4/2007 là 9,76 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần đạt 1.400 tỷ đồng giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái, LNST âm gần 16 tỷ đồng trong khi cùng kỳ công ty mẹ có lãi hơn 81 tỷ đồng.

Năm 2016, giá dầu tiếp tục được dự báo theo chiều hướng tiêu cực, điều này gây khó khăn cho PVC khi kế hoạch khoan của các nhà thầu dự kiến khoảng 50 giếng, bằng 60% so với thực hiện năm 2015. Bên cạnh đó, các nhà thầu cũng cắt giảm tối đa chi phí đầu vào dẫn đến giá dịch vụ của PVC trong lĩnh vực này buộc phải giảm 8-10%/doanh thu tương đương 60-70% lợi nhuận. Dự báo, những khó khăn sẽ còn kéo dài 1-2 năm nữa. Với diễn biến đó, PVC đặt kế hoạch tổng doanh thu năm 2016 đạt 3.000 tỷ đồng, LNTT 103,4 tỷ đồng, LNST 82,7 tỷ đồng.

Mặc dù kế hoạch lợi nhuận đã giảm tới 60% so với thực hiện 2015 nhưng rõ ràng với kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm thì nhiệm vụ đặt ra cho nửa năm còn lại là hết sức khó khăn.

Tú Anh

HNX

Trở lên trên