MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Chứng khoán cơ sở

23 cổ phiếu đủ điều kiện làm chứng khoán cơ sở của Chứng quyền có bảo đảm

23 cổ phiếu đủ điều kiện làm chứng khoán cơ sở của Chứng quyền có bảo đảm

13/03/2018 11:37

Nhà đầu tư sẽ trả một khoản phí (premium) để sở hữu chứng quyền và được quyền mua hoặc bán chứng khoán cơ sở cho tổ chức phát hành chứng quyền đó theo mức giá đã được xác định trước.

Điểm danh những cổ phiếu đủ chuẩn làm chứng khoán cơ sở cho Covered warrant

Điểm danh những cổ phiếu đủ chuẩn làm chứng khoán cơ sở cho Covered warrant

05/02/2018 16:42

Toàn thị trường có khoảng 15 cổ phiếu đủ chuẩn làm chứng khoán cơ sở cho Covered warrant.

Trở lên trên