MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty mẹ Thép Pomina (POM) báo lãi quý 3 chưa đến 1 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng lãi sau thuế 145 tỷ đồng

Công ty mẹ Thép Pomina (POM) báo lãi quý 3 chưa đến 1 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng lãi sau thuế 145 tỷ đồng

Trên BCTC soát xét bán niên 2021 kiểm toán có nhấn mạnh về khoản nợ phải trả ngắn hạn của công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn.

CTCP Thép Pomina (mã chứng khoán POM) công bố báo cáo tài chính quý 3/2021 công ty mẹ với nhiều thông tin đáng chú ý.

Doanh thu trong quý đạt 1.813 tỷ đồng, gấp đôi so với doanh thu 893 tỷ đồng đạt được năm 2020. Tuy vậy chi phí vốn cũng đội lên cao, nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ còn 66 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ. Trong đó doanh thu bán hàng xuất khẩu đạt 1.252 tỷ đồng, đóng góp 69% tổng doanh thu. Còn lại là doanh thu bán hàng trong nước. Ngoài ra trong quý còn có gần 6 tỷ đồng bán phế phẩm, phế liệu.

Doanh thu tài chính trong quý đạt 4,6 tỷ đồng, tăng 4 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu nhờ lãi chênh lệch tỷ giá. Trong khi đó chi phí tài chính giảm được 11 tỷ đồng xuống còn hơn 35 tỷ đồng chủ yếu giảm chi phí lãi vay. Tính đến 30/9/2021 Pomina ghi nhận dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn còn 2.939 tỷ đồng (tăng 491 tỷ đồng so với số đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn tăng 240 tỷ đồng, lên 1.011 tỷ đồng.

Trừ các chi phí phát sinh khác, quý 3 Pomina gần như không có lãi, với số lãi ghi nhận chưa đến 1 tỷ đồng, bằng một nửa so với số lãi 1,3 tỷ đồng đạt được quý 3 năm ngoái. Pomina cho biết quý 3 vừa qua tình hình dịch tại các tỉnh phía nam nghiêm trọng, thị trường tiêu thụ thép xây dựng của khu vực này hầu như dừng hẳn dẫn đến phải hạ giá bán, lãi gộp thấp. Đồng thời nhà máy sản xuất của công ty cũng hoàn toàn trực thuộc các tỉnh này, bắt buộc phải thực hiện 3 tại chỗ dẫn đến chi phí tăng cao so với cùng thời kỳ.

Công ty mẹ Thép Pomina (POM) báo lãi quý 3 chưa đến 1 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng lãi sau thuế 145 tỷ đồng - Ảnh 1.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 doanh thu thuần đạt 5.170 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt 145 tỷ đồng, cải thiện rất nhiều so với số lỗ 147 tỷ đồng ghi nhận trong 9 tháng đầu năm 2020.

Tính đến cuối quý 3/2021, tổng tài sản Pomina đạt 9.386 tỷ đồng, tăng đáng kể so với con số 96.911 tỷ đồng đầu kỳ. Tiền và tương đương tiền của POM cũng cải thiện đáng kể, từ 24 tỷ lên hơn 312 tỷ đồng, trong đó có 286 tỷ đồng là. Tổng giá trị hàng tồn kho đạt 2.2026 tỷ đồng, tăng 633 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng nợ Công ty vào mức 4.936 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 3.437 tỷ đồng, trong đó vốn góp của chủ sở hữu 2.797 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trước đó Pomina công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2021, dù kinh doanh có lãi với số lãi sau thuế 195 tỷ đồng – tăng nhiều so với số lỗ 150 tỷ đồng ghi nhận cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân chính do dự án lò cao đi vào hoạt động, mang lại hiệu quả và giảm giá thành sản xuất. Tuy vậy trên BCTC soát xét bán niên năm 2021 kiểm toán vẫn nhấn mạnh về khoản nợ phải trả ngắn hạn của công ty đã vượt quá tài sản ngắn hạn số tiền hơn 350 tỷ đồng tại thời điểm 30/6/2021. Điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của POM.

Nam Hà

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên