MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đà Nẵng: Triển khai các công trình trọng điểm, động lực giai đoạn 2016-2020

24-02-2019 - 16:19 PM | Bất động sản

UBND TP Đà Nẵng có Văn bản số 852/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch triển khai các công trình trọng điểm, động lực giai đoạn 2016-2020 và công tác giải ngân kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2019.

Đà Nẵng: Triển khai các công trình trọng điểm, động lực giai đoạn 2016-2020 - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

UBND TP Đà Nẵng đã yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án căn cứ kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2019 được giao thực hiện rà soát, cam kết tiến độ thực hiện và giải ngân, tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án.

Trên cơ sở cam kết của các đơn vị, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu trình UBND thành phố ban hành Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 về việc ban hành kế hoạch triển khai các công trình trọng điểm, động lực giai đoạn 2016-2020 và công tác giải ngân kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2019.

Tại Quyết định số 852/QĐ-UBND nêu trên, TP Đà Nẵng đã thực hiện nhiều giải pháp mạnh trong chỉ đạo, điều hành triển khai các dự án trọng điểm, động lực giai đoạn 2016 - 2020 và công tác đấu thầu.

Đối với các dự án trọng điểm, động lực giai đoạn 2016-2020, các đơn vị chủ đầu tư, quản lý dự án triển khai các trình tự, thủ tục chuẩn bị đầu tư cũng như triển khai thi công công trình đảm bảo theo các mốc thời gian từ khâu quy hoạch đến hoàn thành, bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

Đối với công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019, quy định cụ thể tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng, tỷ lệ giải ngân, hoàn thành các bước chuẩn bị đầu tư theo các mốc thời gian, quy định cụ thể chế tài xử lý, cụ thể như:Tỷ lệ lựa chọn nhà thầu qua mạng đạt tối thiểu 60% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ và 15% về tổng giá trị gói thầu trong năm 2019. Tỷ lệ giải ngân: 30/6/2019 đạt 35% kế hoạch vốn được giao; 31/10/2019 đạt 70% và cả năm kế hoạch vốn năm 2019 đạt trên 90%.

Phê duyệt Chủ trương đầu tư: Dự án nhóm C hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư trước 30/6/2019, dự án nhóm B, C trọng điểm hoàn thành hồ sơ trình Hội đồng nhân dân phê duyệt chủ trương đầu tư trước 30/6/2019.

Phê duyệt dự án đầu tư/Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Dự án nhóm C hoàn thành trước ngày 30/9/2019, dự án nhóm B, C trọng điểm hoàn thành đến ngày 31/10/2019.

Thành phố cũng đã giao nhiệm vụ triển khai thực hiện cụ thể đến các đơn vị quản lý dự án, các cơ quan chuyên môn, UBND các quận, huyện.

Với những giải pháp quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành nêu trên, thành phố sẽ có những chuyển biến tích cực trong việc triển khai các dự án động lực, trọng điểm cũng như triển khai nhiệm vụ đầu tư phát triển năm 2019.

Theo Nguyễn Nam

Báo Xây dựng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên