MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII): Quý 2 doanh thu nghìn tỷ, lãi ròng vỏn vẹn 13 tỷ đồng

Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII): Quý 2 doanh thu nghìn tỷ, lãi ròng vỏn vẹn 13 tỷ đồng

Mặc dù doanh thu trong kỳ đạt 1.069 tỷ đồng tăng 63% so với cùng kỳ, tuy nhiên giá vốn và chi phí tăng cao nên Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) chỉ lãi thấp trong quý 2.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CK: CII) đã công bố BCTC quý 2/2021 và luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể, riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 1.069 tỷ đồng tăng 63% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán cũng tăng cao nên lợi nhuận gộp đạt 382 tỷ đồng tăng 46% so với quý 2/2020. 

CII cho biết lợi nhuận gộp tăng cao là do một số công trình, dự án đầu tư đã hoàn thành được ghi nhận trong kỳ.

Trong kỳ CII có 246 tỷ đồng doanh thu tài chính giảm nhẹ so với cùng kỳ trong khi chi phí lãi vay tăng cao khiến chi phí tài chính tăng thêm 12,7%. Hoạt động liên doanh liên kết lỗ gần 12 tỷ đồng, lãi khác giảm mạnh 49% so với quý 2/2020.

Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí CII trước thuế gần 135 tỷ đồng tăng 47,5% so với cùng kỳ, chi phí thuế tăng cao nên lãi sau thuế chỉ còn 56,8 tỷ đồng giảm 45% so với cùng kỳ. 

LNST cổ đông không kiểm soát giảm mạnh nên LNST công ty mẹ đạt gần 13 tỷ đồng, vẫn tăng 44% so với quý 2/2020.

Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII): Quý 2 doanh thu nghìn tỷ, lãi ròng vỏn vẹn 13 tỷ đồng - Ảnh 1.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, CII đạt 2.032 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 80% so với cùng kỳ, LNST đạt 105 tỷ đồng giảm 72,3% so với nửa đầu năm ngoái. LNST công ty mẹ là hơn 17,3 tỷ đồng tương đương EPS đạt 69 đồng.

Được biết, CII đặt kế hoạch năm 2021 đạt tổng doanh thu 6.700 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 615 tỷ đồng, tăng 14,3% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy, kết thúc quý 2, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành được 17% kế hoạch lợi nhuận.

Tính tới 30/6/2021, tổng tài sản của CII tăng 2,4% so với đầu năm lên 30.270,6 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý hàng tồn kho tăng 15,3% so với đầu năm lên 5.400,2 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng thêm 3% so với đầu năm lên 5.139,5 tỷ đồng. 

Xét về nợ vay, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng thêm 5,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 922,5 tỷ đồng lên 17.500,7 tỷ đồng và chiếm 57,8% tổng tài sản. Lịch thanh toán các khoản vay và nợ thuê tài chính trong vòng 1 năm là 874,6 tỷ đồng, lịch thanh toán các khoản trái phiếu thường là 1.111 tỷ đồng

Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII): Quý 2 doanh thu nghìn tỷ, lãi ròng vỏn vẹn 13 tỷ đồng - Ảnh 2.

Việt Dũng

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên