MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG): Quý 2 lãi 68 tỷ đồng cao gấp 3 lần cùng kỳ

Lũy kế 6 tháng Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG) lãi ròng 91 tỷ đồng tương đương EPS đạt 6.505 đồng.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (mã CK: THG) đã công bố BCTC quý 2/2020 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2020.

Theo đó riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 572 tỷ đồng tăng 66,3% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt 158 tỷ đồng cao gấp 2 lần so với quý 2/2019.

Trong kỳ THG có gần 1,7 tỷ đồng chủ yếu từ lãi tiền gửi ngân hàng, tăng mạnh so với con số 986 triệu đồng cùng kỳ nên sau khi trừ các khoản chi phí THG lãi ròng gần 68 tỷ đồng cao gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình từ phía công ty lợi nhuận quý 2 tăng là do doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn tăng, đồng thời công ty cũng cho biết trong kỳ đã ghi nhận doanh thu một lần cho toàn thời gian cho thuê của Hợp đồng cho thuê lại quyền sử dụng đất tại Cụm công nghiệp Gia Thuận 1, doanh thu và lợi nhuận gộp chênh lệch tăng thêm so với cách thức ghi nhận doanh thu hàng năm là 168,2 tỷ đồng và 63,4 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, THG đạt 914,7 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 70% so với cùng kỳ, LNST đạt 91,6 tỷ đồng cao gấp gần 2 lần so với cùng kỳ trong đó LNST công ty mẹ đạt hơn 91 tỷ đồng tương đương EPS đạt 6.505 đồng.

Năm 2020, THG đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 1.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 115 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 40%. Như vậy với kế hoạch này kết thúc nửa đầu năm 2020 THG đã hoàn thành được 65% mục tiêu về doanh thu và 80% mục tiêu về lợi nhuận.

Đáng chú ý trong báo cáo quý 2/2020 của THG, người mua trả tiền trước đã tăng thêm 20% lên mức 203,6 tỷ đồng. Doanh nghiệp có thuyết minh trong đó có 111,8 tỷ đồng là người mua chuyển nhượng/thuê quyền sử dụng đất trả trước, 79 tỷ đồng khách hàng thi công công trình xây dựng trả tiền trước, 12,5 tỷ đồng người mua bê tông trả tiền trước.

Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG): Quý 2 lãi 68 tỷ đồng cao gấp 3 lần cùng kỳ - Ảnh 1.

Đối ứng nguồn vốn là tài sản, tài sản liên quan tới dự án hiện là tồn kho 192,4 tỷ đồng các dự án kinh doanh bất động sản, 33,6 tỷ đồng công trình xây dựng và cơ khí.

Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang (THG): Quý 2 lãi 68 tỷ đồng cao gấp 3 lần cùng kỳ - Ảnh 2.

BCTC quý 2/2020_THG

Việt Dũng

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên