MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ĐHĐCĐ Mai Linh Group: “Thay máu” dàn lãnh đạo, hứa trả cổ tức chậm nhất vào 2018

16-06-2016 - 13:41 PM | Doanh nghiệp

Mặc dù hoạt động kinh doanh vận tải taxi của Mai Linh đang bị canh tranh gay gắt ở nhiều địa phương nhưng công ty vẫn cố gắng đặt chỉ tiêu lợi nhuận công ty mẹ tăng trên 20% so với thực hiện 2015. Về cơ bản Mai Linh không duy trì các hoạt động ngoài ngành kinh doanh cốt lõi taxi.

Đây là trả lời của chủ tịch đoàn CTCP Tập đoàn Mai Linh (Mai Linh Group) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 diễn ra vào ngày 12/06/2016.

Sẽ tạm ứng cổ tức chậm nhất vào năm 2018

Năm 2015, Mai Linh Group đạt 1.500 tỷ đồng doanh thu thuần và 38,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế ở công ty mẹ. Hiện Mai Linh vẫn còn lỗ lũy kế nên công ty chưa thể chia trả cổ tức.

Trả lời câu hỏi của cổ đông bao giờ Mai Linh Group mới chia được cổ tức, chủ tọa đoàn cho biết: Như Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã cam kết từ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, kế hoạch Mai Linh Group sẽ tạm ứng cổ tức chậm nhất vào năm 2018, nhưng nếu điều kiện kinh doanh thuận lợi, Mai Linh Group sẽ phấn đấu sớm hơn.

Năm 2015 Mai Linh Group đã thực hiện tái cấu trúc quyết liệt, năm 2016 công ty tiếp tục tinh gọn bộ máy nhờ áp dụng công nghệ.

85% doanh thu đến từ hoạt động taxi

Năm 2016, Mai Linh Group đặt kế hoạch doanh thu thuần 1.943 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 60 tỷ đồng tính riêng cho công ty mẹ. Đối với hợp nhất báo cáo, kế hoạch doanh thu thuần là 3.096 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 118 tỷ đồng (lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2015 đạt 129,6 tỷ đồng).

Trả lời câu hỏi của cổ đông về việc kế hoạch doanh thu hợp nhất cao nhưng chỉ tiêu lợi nhuận lại thấp hơn, Mai Linh cho biết, hiện hoạt động kinh doanh taxi tại nhiều địa phương bị cạnh tranh gay gắt. Tuy nhiên công ty vẫn phấn đấu đặt chỉ tiêu lợi nhuận của công ty mẹ tăng trên 20% so với kết quả hoạt động năm 2015.

Công ty đã áp dụng phần mềm ERP, trong đó từ đầu năm 2016 Mai Linh Group đã chạy thành công 2 phân hệ tài chính, nhân sự và một số phân hệ khác. Việc sử dụng công nghệ giúp tăng năng suất lao động, sắp xếp lại nhân sự bộ phận gián tiếp và trực tiếp.

Liên quan đến việc xử lý các khoản đầu tư ngoài ngành, hiện Mai Linh Group đã tập trung vào hoạt động taxi với 85% doanh thu đến từ hoạt động taxi. Về cơ bản công ty không duy trì các hoạt động ngoài ngành kinh doanh cốt lõi và thanh lý các tài sản không hiệu quả.

Một nội dung quan trọng trong kỳ họp năm nay là Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 3 thành viên Ban kiểm soát, bầu bổ sung 1 thành viên Ban kiểm soát, giảm số lượng thành viên Ban kiểm soát còn 3 thành viên; và miễn nhiệm 7 thành viên HĐQT có đơn từ nhiệm, bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT, giảm số lượng thành viên HĐQT xuống còn 5 năm thành viên cho nhiệm kỳ 2015 – 2019.

3 thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm gồm: ông Vũ Thanh Hải; ông Huỳnh Kim Ngọc; ông Lê Nguyễn Anh Tuấn. Thành viên được bầu bổ sung là ông Phạm Văn Thiết.

7 thành viên HĐQT từ nhiệm gồm: Ông Hồ Chương; ông Võ Thành Nhân; ông Mai Hoàng Sơn; ông Hà Đăng Luyện; ông Mai Hà Thanh Hùng; bà Hồ Thị Quỳnh Như; bà Phạm Thị Thanh Phương.

3 thành viên HĐQT vừa được bổ sung gồm: Ông Lê Nguyễn Anh Tuấn; bà Đậu Thị Ngọc Trâm; ông Ngô Hữu Hùng.

Theo Hồng Quân

Bizlive

Trở lên trên