MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 13/9 đến 17/9/2021

Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 13/9 đến 17/9/2021

Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức, cổ phiếu thưởng này cần mua cổ phiếu trước ngày "lăn chốt".

Tuần mới từ 13/9 đến 17/9/2021 có 31 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó có rất nhiều doanh nghiệp được các nhà đầu tư quan tâm như Cienco 4 (C4G), như Vinhomes (VHM), như Cenland (CRE), như KCN Nam Tân Uyên (NTC), như PVI...

Nhà đầu tư muốn nhận số cổ tức, cổ phiếu thưởng này cần mua cổ phiếu trước ngày "lăn chốt".

Ngày 13/9/2021: HTC, BPC

CTCP Thương mại Hóc Môn (HTC) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 1/10/2021.

CTCP Vicem Bao bì Bỉm Sơn (BPC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 8/10/2021.

Ngày 14/9/2021: C4G, CRE, NTC, PVI, ALT, HMS, HDW, VGV, HAT, XLV, CTT, DCG, TBD

Ngày 15/9 tới đây CTCP Tập đoàn Cienco 4 (mã chứng khoán C4G) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020.

Theo đó Cienco 4 sẽ phát hành khoảng 6,36 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 6%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 6 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá 63,6 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Cienco 4 đạt 2.090 tỷ đồng doanh thu, giảm 10,8% so với năm trước đó. Còn lợi nhuận sau thuế lại giảm đến 30% xuống còn hơn 64 tỷ đồng, nâng tổng LNST chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020 đạt hơn 125 tỷ đồng.

Ngày 14/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CenLand – mã chứng khoán CRE) chốt danh sách cổ đông phát hành 9,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 10%. Giá trị phát hành theo mệnh giá 96 tỷ đồng.

Bên cạnh đó Cen Land cũng chốt danh sách cổ đông phát hành gần 91,2 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 95%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua, cứ 100 quyền mua được mua 95 cổ phiếu mới. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Ngày 14/9 cũng là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (mã chứng khoán NTC) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 60%. Thời gian thanh toán 30/9/2021. Như vậy với gần 24 triệu cổ phiếu đang lưu hành, NTC sẽ chi ra xấp xỉ 144 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này.

Trước đó, NTC đã công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm với doanh thu thuần đạt 127,3 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 163,5 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 38,5% và 16% so với cùng kỳ năm trước.

Ngày 14/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP PVI (mã chứng khoán PVI) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 28,5%. Thời gian thanh toán 8/10/2021. Như vậy với gần 224 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, PVI sẽ chi khoảng 640 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, doanh thu thuần năm 2020 đạt 4.776 tỷ đồng, giảm 19,2% so với cùng kỳ. Còn lợi nhuận sau thuế đạt 848 tỷ đồng, tăng 20,9% so với lợi nhuận đạt được năm 2019, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 807 tỷ đồng. EPS đạt 3.393 đồng. Tính đến 31/12/2020 PVI còn 939 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 179 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, 247 tỷ đồng trong quỹ khác thuộc chủ sở hữu và 3.508 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

CTCP Văn hóa Tân Bình (ALT) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 2/10/2021.

CTCP Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh (HMS) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 30/9/2021.

CTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương (HDW) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7,4%. Thời gian thanh toán 24/9/2021.

Tổng Công ty tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP (VGV) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3,9%. Thời gian thanh toán 6/10/2021.

CTCP Thương mại bia Hà Nội (HAT) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 15/10/2021.

CTCP Xây lắp và dịch vụ Sông Đà (XLV) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 25/10/2021.

CTCP Chế tạo máy Vinacomin (CTT) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 28/9/2021.

CTCP Tổng công ty may Đáp Cầu (DCG) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 24/9/2021.

CTCP Thiết bị điện Đông Anh (TBD) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 15/10/201.

Ngày 15/9/2021: VHM, SPV, HJS, C69

Ngày 15/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Vinhomes (mã chứng khoán VHM) chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành 1.000:300, tương ứng cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận về 300 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 10.000 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020.

Bên cạnh đó Vinhomes cũng chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.500 đồng. Như vậy với hơn 3,3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vinhomes sẽ chi khoảng hơn 5.000 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Vinhomes đạt 71.547 tỷ đồng doanh thu, tăng 38,6% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế tăng 16% lên mức 28.206 tỷ đồng. Tính đến 31/12/2020 Vinhomes còn 56.259 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 295 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 1.200 tỷ đồng trong các quỹ khác thuộc chủ sở hữu.

CTCP Thủy đặc sản (SPV) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 18/10/2021.

CTCP Thủy điện Nậm Mu (HJS) chi trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 29/9/2021.

CTCP Xây dựng 1369 (C69) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 30/9/2021

Ngày 16/9/2021: GDT, BPW

CTCP Chế biến gỗ Đức Thành (GDT) chi trả cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 30/9/2021.

CTCP Cấp thoát nước Bình Phước (BPW) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6,46%. Thời gian thanh toán 29/9/2021.

Ngày 17/9/2021: PVP, DRI, SZC, DIH, BTP, CTI, XDH, HC1, DNW, NQN, YRC

CTCP Vận tải dầu khí Thái Bình Dương (PVP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 1/11/2021.

CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 5/10/2021.

CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 20/9/2021.

CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIH) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 1%. Thời gian thanh toán 20/11/2021.

CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 11%. Thời gian thanh toán 29/10/2021.

CTCP Đầu tư phát triển Cường Thuận Idico (CTI) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 30/9/2021.

CTCP Xây dựng dân dụng Hà Nội (XDH) phát hành 5,46 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 50%. Nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ đầu tư phát triển của công ty. Năm 2020 HCCI bất ngờ đạt 828 tỷ đồng doanh thu, gấp 3,7 lần cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế cũng gấp 4 lần lên trên 172 tỷ đồng. EPS đạt 15.779 đồng. Tính đến 31/12/2020 HCCI còn gần 279 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 59 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và hơn 8 tỷ đồng quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

CTCP Xây dựng số 1 Hà Nội (HC1) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 15/10/2021.

CTCP Cấp nước Đồng Nai (DNW) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 20/10/2021.

CTCP Nước sạch Quảng Ninh (NQN) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3,65%. Thời gian thanh toán 20/10/2021.

CTCP Đường sắt Yên Lào (YRC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 30/9/2021.

Hoàng Minh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên