MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

3 năm lãi chưa đầy 1 tỷ, Xây lắp điện Thiên Trường vét lãi chưa phân phối cho CBCNV

26-06-2014 - 08:28 AM | Doanh nghiệp

3 năm lãi chưa đầy 1 tỷ, Xây lắp điện Thiên Trường vét lãi chưa phân phối cho CBCNV

Nếu đợt phát hành cổ phiếu để thưởng cho cán bộ công nhân viên lần này được tiến hành, 800 triệu/875 triệu đồng tích lũy ở các quỹ, LNST chưa phân phối tính đến cuối quý 1/2014 sẽ được đưa ra sử dụng!

Công ty cổ phần Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường (KTT) công bố thông tin thông qua tiêu chuẩn, danh sách Cán bộ công nhân viên và hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty.

HĐQT công ty đã quyết nghị Phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty. Số lượng cổ phiếu phát hành là 80.000 cổ phiếu tương đương giá trị tính theo mệnh giá là 800 triệu đồng. Sau khi phát hành, vốn điều lệ công ty dự kiến đạt 29,55 tỷ đồng. Việc phát hành dự kiến sẽ thực hiện sau khi có văn bản chấp thuận của UBCKNN cho phép phát hành.

Mục đích phát hành là giữ lại một phần lợi nhuận để bổ sung nguồn vốn kinh doanh; Thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích công ty; Tạo động lực cho cán bộ quản lý, người lao động trong việc phát triển sản xuất cho Công ty.

Điều chúng tôi muốn lưu ý là KTT không trả cổ tức từ 2012 đến nay. Bản báo cáo tài chính quý 1/2014 của công ty cho thấy, công ty có 50 triệu đồng trong quỹ đầu tư phát triển, 50 triệu đồng trong quỹ dự phòng tài chính, 775 triệu đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Nếu đợt phát hành cổ phiếu để thưởng cho cán bộ công nhân viên lần này được tiến hành, 800 triệu/875 triệu đồng tích lũy ở các quỹ, LNST chưa phân phối tính đến cuối quý 1/2014 sẽ được đưa ra sử dụng! 

Nghị quyết HĐQT

Thanh Hiên

thanhhuong

Theo Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên