MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

BST: Đặt lợi nhuận kế hoạch giảm 26% so với năm trước

26-03-2014 - 09:00 AM | Doanh nghiệp

Năm 2014, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần bán hàng là 45 tỷ đồng – giảm 4% so với năm 2013. LNTT kế hoạch của năm 2014 là 2,4 tỷ - chỉ bằng 74% năm trước.

Công ty Cổ phần Sách - Thiết bị Bình Thuận (mã BST) công bố tài liệu cho kỳ họp ĐHCĐ sẽ diễn ra vào ngày 19/04/2014.

Năm 2013, công ty đã đạt những kết quả rất khả quan. Doanh thu là 46,9 tỷ - tăng 14% so với năm 2012 và vượt 7% kế hoạch. Trong đó doanh thu nhà sách chiếm 45,6%. Lợi nhuận sau thuế là 2,5 tỷ - tăng 29% so với năm 2012 và vượt 33% kế hoạch.

Với kết quả đó, thu nhập bình quân của mỗi nhân viên công ty sách này đã tăng 23% lên 5,4 triệu đồng/tháng. Cổ tức là 15%.

Năm 2014, công ty đặt kế hoạch doanh thu thuần bán hàng là 45 tỷ đồng – giảm 4% so với năm 2013, trong đó doanh thu bán sách giáo khoa là 22,6 tỷ; doanh thu sách tham khảo là 3,5 tỷ; doanh thu bán thiết bị là 12 tỷ và doanh thu khác là 6,9 tỷ.

Công ty cũng dự tính chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 5% so với năm trước và chi phí tài chính giảm 22% còn 300 triệu. Theo đó, lợi nhuận trước thuế kế hoạch của năm 2014 là 2,4 tỷ - chỉ bằng 74% năm trước. Tỷ lệ cổ tức là 14%.

Với kế hoạch lợi nhuận giảm mạnh như vậy, lương bình quân của nhân viên cũng dự tính giảm 7% còn 5 triệu đồng/tháng.

Hà Phương

trangntm

BST

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên