MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảng Đoạn Xá dự kiến tăng vốn điều lệ gấp 7 lần, phát hành riêng lẻ 500 tỷ đồng trái phiếu

07-03-2016 - 17:21 PM | Doanh nghiệp

DoanXa Port vừa bổ sung thêm tài liệu sẽ trình ĐHCĐ vào ngày 12/3 tới đây với nội dung tăng vốn điều lệ lên gấp 7 lần và phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển dự kiến huy động 500 tỷ đồng.

Ngày 12/3 tới đây, CTCP Cảng Đoạn Xá (DoanXa Port – mã chứng khoán DXP) sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016. Theo tài liệu ĐHCĐ đã được công bố trước đó, lần này sẽ có rất nhiều vấn đề quan trọng trình ĐHCĐ thông qua như việc chuyển toàn bộ cổ phần DXP mà Chủ tịch HĐQT công ty đang nắm giữ sang hết cho Công ty Tratimex P&L để tiện quản lý.

Ngoài ra, mới đây, Cảng Đoạn Xá cũng đã bổ sung thêm tờ trình tăng vốn điều lệ và phát hành trái phiếu vào tài liệu họp ĐHCĐ của công ty.

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 tỷ lệ 50%

HĐQT thống nhất thông qua trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 50% (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới). Tổng khối lượng cổ phiếu phát hành dự kiến gần 3,94 triệu đơn vị. Tổng giá trị chứng khoán phát hành theo mệnh giá gần 40 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 2/2016. Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán năm 2015.

Phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 2:3

HĐQT công ty cũng sẽ trình ĐHCĐ phương án phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 2:3 (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới). Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành trên 11,81 triệu đơn vị tương ứng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá trên 118,1 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển trên BCTC đã kiểm toán năm 2015.

Tổng lượng cổ phiếu mà DoanXa Port dự kiến phát hành để trả cổ tức và cổ phiếu thưởng gần 15,75 triệu đơn vị tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá lên đến 157,5 tỷ đồng.

Trên BCTC hợp nhất quý 4/2015 (chưa kiểm toán), nguồn LNST chưa phân phối đến cuối năm 2015 là 80,7 tỷ đồng, trong đó LNST chưa phân phối phát sinh trong kỳ 70,6 tỷ đồng; thặng dư vốn cổ phần 1,35 tỷ đồng và quỹ Đầu tư phát triển còn dư 113,7 tỷ đồng.

Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:4

Ngoài ra, HĐQT công ty cũng trình phương án phát hành thêm gần 31,5 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ phát hành 1:4 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, và cứ 01 quyền mua sẽ được mua 4 cổ phiếu mới). Theo tính toán của Công ty, giá thị trường bình quân 60 phiên gần nhất của cổ phiếu DXP là 51.995 đồng/cổ phiếu.

Số cổ phần cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ được phân phối cho các đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phần).

Phát hành riêng lẻ 500 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi

Ngoài ra, trong ĐHCĐ lần này HĐQT công ty cũng sẽ trình phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu không chuyển đổi thời hạn 05 năm. Mệnh giá trái phiếu 1 tỷ đồng; giá trị trái phiếu huy động dự kiến 500 tỷ đồng. Đối tượng phát hành là các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Số trái phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày phát hành.

Mục đích huy động vốn trong đợt phát hành trái phiếu lần này là để nâng cao năng lực tài chính của công ty, thực hiện chiến lược đầu tư, mua lại, hợp nhất các hoạt động trong ngành khai thác và kinh doanh cảng biển.

Mai Nguyễn

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên