MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảng Đoạn Xá dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 50%

26-02-2016 - 13:44 PM | Doanh nghiệp

HĐQT Cảng Đoạn Xá đã họp và thống nhất sẽ trình ĐHCĐ thông qua mức trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu tỷ lệ 50%.

CTCP Cảng Đoạn Xá (mã chứng khoán DXP) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả SXKD năm 2015, kế hoạch năm 2016 và thông qua mức dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015 cùng một số vấn đề khác để trình ĐHCĐ thường niên năm 2016.

Kết quả kinh doanh năm 2015, Cảng Đoạn Xá đạt 228 tỷ đồng tổng doanh thu, vượt 34% kế hoạch cả năm chủ yếu nhờ lượng container lạnh tăng mạnh; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 89 tỷ đồng, vượt 123% kế hoạch lợi nhuận cả năm và tăng 78% so với năm 2014.

HĐQT công ty cũng đưa ra phương án dành 39 tỷ đồng lợi nhuận năm 2015 chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu tỷ lệ 50%.

Ngoài ra, HĐQT công ty cũng thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với chỉ tiêu tổng doanh thu 220 tỷ đồng và lợi nhuận rước thuế 75 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này đều thấp hơn kết quả thực hiện được năm 2015.

Cũng trong lần họp này, HĐQT công ty thống nhất thông qua việc miễn nhiễm chức vụ thành viên HĐQT đối với 4 thành viên là ông Vũ Tuấn Dương, ông Vũ Hữu Chinh, ông Hoàng văn Chung và ông Nguyễn Văn Phú.

Thanh Mai

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên