MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chi hoa hồng cho nhà phân phối gấp gần 4 lần, LNST 6T2015 của Vinamilk vẫn tăng 26%

31-07-2015 - 14:41 PM | Doanh nghiệp

6 tháng đầu năm 2015, VNM đạt 3.746 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất – tăng 26% so với 6 tháng đầu năm 2014.

CTCP Sữa Việt Nam – Vinamilk (mã: VNM) đã công bố BCTC hợp nhất quý 2/2015.

Báo cáo tài chính quý 2/2015 áp dụng thông tư 200 thay cho Quyết định số 15, do đó BCTC quý 2/2014 cũng đã được điều chỉnh lại theo thông tư 200.

Doanh thu thuần quý 2/2015 tăng 13,4% lên 10.500 tỷ đồng và nâng mức doanh thu 6 tháng đầu năm 2015 lên 19.216 tỷ đồng.

Điểm thuận lợi của VNM trong quý này cũng như nửa đầu năm là giá vốn giảm. Theo đó, tỷ lệ giá vốn/doanh thu trong quý 2 chỉ có 58,2% trong khi cùng kỳ gần 69%. Nhờ vậy, lợi nhuận gộp đã có sự tăng trưởng mạnh, đạt 4.387 tỷ đồng trong quý 2/2015. 6 tháng đạt gần 7.500 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tiếp tục tăng mạnh. Trong quý 2, chi phí bán hàng của VNM tăng đến 92,2% lên 1.687 tỷ đồng và chiếm hơn 16% doanh thu thuần trong khi cùng kỳ năm trước, chi phí này chỉ chiếm 9,5%.

Có thể thấy chi phí hỗ trợ, hoa hồng cho nhà phân phối đã tăng 3,6 lần từ 295 tỷ đồng lên 1.053 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, lợi nhuận sau thuế của VNM vẫn tăng gần 40% lên 2.186 tỷ đồng. Và 6 tháng đầu năm 2015, VNM đạt 3.746 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất – tăng 26% so với 6 tháng đầu năm 2014. Phần lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ là 3.742 tỷ đồng.

 

 

Tính đến thời điểm 30/06/2015, tổng tài sản của VNM đạt 27.223 tỷ đồng – tăng thêm 1.453 tỷ đồng so với đầu năm trong đó tiền và tương đương tiền là 1.854 tỷ đồng

Trong kỳ, VNM đã trả cho SCIC gần 902 tỷ đồng cổ tức

Mai Linh

Trí Thức Trẻ/VNM

Trở lên trên