TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Công ty mẹ PVS: Hoàn nhập chi phí, quý 4 LNST đạt 242 tỷ đồng tăng hơn 11% so với cùng kỳ

29-01-2015 - 23:01 PM | Doanh nghiệp

Công ty mẹ PVS: Hoàn nhập chi phí, quý 4 LNST đạt 242 tỷ đồng tăng hơn 11% so với cùng kỳ

Trong năm công ty mẹ PVS nhận được 726,6 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính trong đó có tới 604,2 tỷ đồng tiền cổ tức, lợi nhuận được chia.

Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (mã CK: PVS) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty mẹ.

Theo đó, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 3.966 tỷ đồng tăng 59,7% so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên tỷ trọng giá vốn hàng bán tăng nên lợi nhuận gộp chỉ đạt 447,85 tỷ đồng giảm 3,2% so với quý 4/2013.

Trong kỳ doanh thu từ hoạt động tài chính tăng mạnh đạt 50,82 tỷ đồng cao gấp 3,2 lần so với cùng kỳ trong khi đó chi phí cho hoạt động này giảm -43,3% xuống còn hơn 36 tỷ đồng, nhưng chi phí QLDN cũng bất ngờ tăng hơn 70 tỷ đồng so với cùng kỳ lên 173,4 tỷ đồng nên PVS mẹ chỉ lãi thuần 271,4 tỷ đồng giảm 8,8% so với quý 4/2013.

Đáng chú ý hoạt động khác mang về khoản lãi 34,4 tỷ đồng đồng thời công ty lại có gần 30 tỷ đồng chi phí thuế TNDN hoãn lại nên cuối cùng PVS mẹ lãi ròng hơn 242 tỷ đồng tăng 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân lợi nhuận quý IV/2014 tăng mạnh so với quý IV/2013 là do trong quý IV/2014, các liên doanh hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tài chứa và xử lý dầu thô (FSO/FPSO) của PVS ở nước ngoài thực chuyển lợi nhuận về Công ty mẹ. Ngoài ra, Công ty mẹ đã thực hiện hoàn nhập một số khoản chi phí trích trước mà đến thời điểm 31/12/2014 đã được quyết toán.

Lũy kế cả năm 2014, doanh thu thuần đạt 12.566,5 tỷ đồng tăng 46,6%; LNST đạt 1.170,8 tỷ đồng tăng 6,2% so với năm 2013. Trong năm công ty mẹ nhận được một món tiền lớn từ cổ tức và lợi nhuận được chia.

Tính đến 31/12/2014, khoản mục tiền của Công ty mẹ PVS đạt hơn 816 tỷ đồng, giảm 39,56% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn gần 5.458 tỷ đồng, tăng 10,22% so với đầu năm; hàng tồn kho đạt 365,26 tỷ đồng, giảm 10,53% so với đầu năm. Trong khi đó, vay và nợ ngắn hạn đạt gần 618 tỷ đồng, giảm hơn 33% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 1.170,79 tỷ đồng.

Hiện PVS chưa công bố BCTC hợp nhất, tuy nhiên trước đó tổng công ty cho biết, năm 2014, doanh thu hợp nhất của toàn Tổng công ty ước đạt 30.500 tỷ đồng, bằng 121% kế hoạch năm, tăng 18% so với thực hiện năm 2013. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.150 tỷ đồng, đạt 187,9% kế hoạch năm.

Minh Trang

Thanh Tú

Theo Tài chính Plus/HNX

Trở lên trên